15. A-kwartier: uitvoering visie

(gereed 2021)

Voor het A-kwartier heeft de gemeenteraad in 2016 een visie vastgesteld voor het gehele gebied (Toekomstvisie A+ Kwartier, Samen op weg naar triple A). In 2017 is gestart met de uitvoering, zoals (her-)ontwikkeling van woningbouw en ombouw van voormalige prostitutiepanden (met behulp van een subsidieregeling).

Ook is een begin gemaakt met de aanpak van de herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van kabels en leidingen.
In 2018 is gewerkt aan het vervangen van kabels en leidingen aan het Hoge der A. In 2019 volgt daar aansluitend het bovengrondse herinrichtingswerk. Met onder meer het afvlakken van de keibestrating, waardoor het (fiets-)verkeer comfortabeler kan passeren. Ook is er gewerkt aan de Lutkenieuwstraat. In 2019 zijn er  werkzaamheden aan het ondergrondse leidingen-netwerk in straten als De Laan, Visserstraat en Turftorenstraat. Zo gauw men straat-voor-straat daarmee klaar is, volgt aansluitend het bovengrondse herinrichtingswerk met het leggen van gele steentjes. aan de randen van het A-kwartier zullen ook de Noorderhaven (binnenzijde) en Oude Kijk in ’t Jatstraat worden aangepakt.

Meer weten? Klik op https://gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-a-kwartier .

 

 

15. A-kwartier: uitvoering visie

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.