15. A-kwartier: uitvoering visie

(gereed 2021)

Voor het A-kwartier heeft de gemeenteraad in 2016 een visie vastgesteld voor het gehele gebied (Toekomstvisie A+ Kwartier, Samen op weg naar triple A). In 2017 is gestart met de uitvoering, zoals (her-)ontwikkeling van woningbouw en ombouw van voormalige prostitutiepanden (met behulp van een subsidieregeling).

Ook is een begin gemaakt met de aanpak van de herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van kabels en leidingen.
In 2018 is gewerkt aan het vervangen van kabels en leidingen aan het Hoge der A. In 2019 volgde daar aansluitend het bovengrondse herinrichtingswerk.

Kijk in het menu onder In Uitvoering voor actuele gegevens over de herinrichting.

Meer informatie is ook te vinden op https://gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-a-kwartier .

 

 

15. A-kwartier: uitvoering visie

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.