15. A-kwartier: uitvoering visie

(gereed 2021)

Voor het A-kwartier heeft de gemeenteraad in 2016 een visie vastgesteld voor het gehele gebied (Toekomstvisie A+ Kwartier, Samen op weg naar triple A). In 2017 is gestart met de uitvoering, zoals (her-)ontwikkeling van woningbouw en ombouw van voormalige prostitutiepanden (met behulp van een subsidieregeling).

Ook is een begin gemaakt met de aanpak van de herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van kabels en leidingen.
In 2018 is gewerkt aan het vervangen van kabels en leidingen aan het Hoge der A. Bij de planning van de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden zal rekening worden gehouden met de werkzaamheden die de nutsbedrijven nog in het A-kwartier en omliggende straten dienen uit de voeren. Planningen worden op elkaar afgestemd om de bereikbaarheid in het gebied te waarborgen. In 2019 volgde daar aansluitend het bovengrondse herinrichtingswerk. In 2020 is voor 90-95% van de panden het vergunningentraject voor verbouwing doorlopen. Op nog enkele panden is de leegstandsverordening actueel. Voor de Visserstraat en De Laan zit het project in voorjaar 2020 in de realisatiefase. Voor Turftorenstraat/Kromme Elleboog en gedeelte De Laan is sprake van ontwerpfase in voorjaar 2020.

Meer informatie is ook te vinden op https://gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-a-kwartier .

In het ontwerp voor de leefstraten is een strook voor de gevel vrijgelaten. Bewoners mogen deze strook gebruiken en inrichten.

 

 

15. A-kwartier: uitvoering visie

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.