Diepenring

Bijgewerkt op 22 november 2021

De aanpassing van het wegprofiel van de Diepenring (van Noorderhaven tot Steentilbrug) gebeurt gelijktijdig met het groot onderhoud aan de riolering over de gehele lengte. De basis van het nieuwe profiel is het wijzigen van de inrichting van de straten van twee rijstroken naar één en het aanbrengen van een aparte fietsstrook. De vrijkomende ruimte is beschikbaar voor verbreding van het trottoir en/of de kadestrook. Het onderhoudsniveau komt daarmee weer op peil en de wegfundering wordt geschikt gemaakt voor de nieuwe busroute.

Slimme fietsroute
Om de druk op de binnenstad te verlichten, is het gewenst om alternatieve fietsroutes te creëren die de doorgaande fietser direct om de binnenstad leidt via een snelle route. Het realiseren van een fietsstrook in het 50 km/u gebied gebeurt gelijktijdig met het realiseren van het onderhoud aan de Diepenring.

Parkeren op de Diepenring
Rondom de planontwikkeling Kattenbrug en de haltes Provinciehuis en Stadsschouwburg heeft de raad inmiddels besloten ruim 60 parkeerplaatsen op de Diepenring op te heffen om de ruimtelijke kwaliteit en verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Buurtstallingsgarage Bleekveld wordt hierbij, na groot onderhoud, ingezet als mogelijk alternatief voor het parkeren.

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.