26. Aanpak Diepenring

(gereed 2023)

In 2019 vonden werkzaamheden in het kader van het vervangen van kabels en leidingen plaats. Dit gebeurt door Enexis. Zie voor meer informatie: https://www.enexis.nl/algemeen/actuele-werkzaamheden

De Diepenring is ook in 2017/2018 aangepakt in het kader van groot onderhoud.

Om welke wegen het gaat

  • Beide zijden van het deel tussen Ebbingebrug en Steentilbrug (met uitzondering van de binnenzijde deel Gedempte Kattendiep-Steentilbrug)
  • Buitenzijde van het deel Ebbingebrug-Kijk in ’t Jatbrug.

In plaats van twee rijstroken zonder fietspad is er één rijstrook met daarnaast een breed fietspad van rood asfalt. Waar het mogelijk is komt een breder voetpad.

Andere aanpassingen aan de Diepenring zijn op dit moment nog niet meegenomen in dit project. Volgens planning rijden vanaf eind 2023 de bussen over de Diepenring. Daarvoor zijn nog wel aanpassingen aan de Diepenring nodig. 

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.