27. Nieuwe brug: Kattenbrug

(gereed 2021)

 

Omgevingsmelding doen

Heeft u richting aannemer Heijmans een klacht of wilt u een melding maken met betrekking tot de werkzaamheden Kattenbrug e.o?

Klik dan hieronder en vul het formulier in. Heijmans reageert dan zo spoedig mogelijk.


Als u een melding doet, gaat u akkoord met de privacyverklaring van Heijmans.

 

Bijgewerkt 18 februari 2021

Voorlopige voorziening Kattenbrug door rechter afgewezen

Op vrijdag 19 februari start de noodzakelijke kap van de bomen op beide kades tussen de Steentilbrug en de nieuw te bouwen Kattenbrug. De voorzieningenrechter heeft de voorlopige voorziening, bedoeld om de bouw van de brug inclusief het kappen van de bomen op te schorten, afgewezen. Zij kan de stelling, dat met de aanleg van de brug het beschermde stadsgezicht wordt vernietigd, mede door het positieve advies van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, niet volgen. Daarnaast ziet de voorzieningenrechter, door de gedane onderzoeken, metingen en het monitoringsplan, geen grond voor het oordeel dat er geen deugdelijk onderzoek is gedaan naar de risico’s op schade dan wel onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Dit betekent dat de bomen gekapt mogen worden, de resterende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd mogen worden en dat de feitelijke bouw half maart start.

 

Bijgewerkt 15 februari 2021

Inrichten werkterrein

Aannemer Heijmans richt binnenkort het bouwterrein in. Dat doet hij op het voormalige terrein van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden eind februari. Op het Gedempte Kattendiep kunt u die weken hinder ondervinden van de aanvoer van materieel om het terrein in te richten.

 Bomenkap

De noodzakelijke kap van de bomen aan weerszijden van de kade (tussen Steentilbrug en nieuwe brug) is met minimaal een week uitgesteld, tot vrijdag 19 februari. Dit uitstel heeft te maken met een voorlopige voorziening die bij de rechter is aangevraagd en op donderdag 11 februari diende. Vanzelfsprekend wordt in dezen eerst de uitspraak van de rechter afgewacht.

Kattenbrug

Om in de toekomst de nieuwe busroute langs de oostkant van de binnenstad mogelijk te maken legt de gemeente vanaf maart 2021 een nieuwe brug aan in het verlengde van het Gedempte Kattendiep: de Kattenbrug. Daarnaast wordt de directe omgeving langs het Schuitendiep heringericht en daarmee aantrekkelijker, toegankelijker en meer geschikt gemaakt voor verblijf. Architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam heeft het ontwerp van de nieuwe brug en omgeving gemaakt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kades van het Schuitendiep. Diverse bomen worden noodzakelijkerwijs gekapt. Er komen even zovele nieuwe bomen en veel ander groen voor in de plaats (zie ook hieronder). Langs het water zullen diverse parkeerplaatsen worden opgeheven, wat de aantrekkelijkheid van deze nieuwe verblijfsplek in de binnenstad eveneens ten goede zal komen. De nieuwe brug en de bijbehorende heringerichte omgeving zijn naar verwachting eind 2021 klaar voor gebruik.

Benieuwd naar de aanpak van de werkzaamheden rondom de aanleg van de Kattenbrug? Lees dan ook dit artikel waarin projectmanager Herman Lubbers vertelt over het project.

Over de start van de werkzaamheden is een aantal brieven verstuurd naar de omwonenden:

  • Klik hier voor de brief die de gemeente naar de omwonenden heeft gestuurd.
  • Klik hier voor de brief die aannemer Heijmans naar de omwonenden heeft gestuurd.

 

Bomen en groen

In februari 2021 worden tussen de Steentilbrug en de nieuwe Kattenbrug bomen gekapt. Dit is noodzakelijk in verband met de bouw van de brug en de herinrichting van beide kades die vanaf maart start. Er worden 24 bomen verwijderd. 15 bomen zijn daarvan kapvergunningsplichtig, daarvan worden er 14 gekapt en 1 verplaatst. De omgevingsvergunning voor de kap van deze bomen is medio 2019 afgegeven. In de loop van 2021 worden 28 nieuwe bomen geplant, ook wordt op maaiveld veel extra ander groen gerealiseerd. Langs de wegen planten we dan 17 grote bomen en langs het water 11 kleinere meerstammige bomen. De grote nieuwe bomen zijn bij aanplant in de loop van 2021 10 jaar oud en hebben een hoogte van 6-8 meter. De kleinere sierbomen hebben dezelfde leeftijd maar hebben, doordat ze langzamer groeien bij aanplant, een hoogte van 4-6 meter.

In de bijlagen onderaan deze webpagina staat meer relevante informatie, zie voor details wat betreft het groen ook:
inrichtingsplan Kattenbrug (mei 2018)
bomenbalans (november 2018)
Bomen Effect Analyse (december 2018) 

27. Nieuwe brug: Kattenbrug

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.