27. Nieuwe brug: Kattenbrug

(gereed 2021)

Om in de toekomst de nieuwe busroute langs de oostkant van de binnenstad mogelijk te maken legt de gemeente een nieuwe brug aan in het verlengde van het Gedempte Kattendiep; de Kattenbrug. Architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam maakt het ontwerp van de nieuwe brug. Daarnaast wordt de directe omgeving heringericht en daarmee aantrekkelijker, toegankelijker en meer geschikt voor verblijf. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kades van het Schuitendiep.
Op 19 juni 2018 heeft het college van B&W het inrichtingsplan voor de Kattenbrug en omgeving vastgesteld. De verwachting is dat de brug in 2021 wordt aangelegd.

 

 

 

 

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Tijdlijn

Hieronder ziet u een tijdlijn waarbij per datum de actie wordt uitgelegd.

 • Medio 2020

  Start werkzaamheden aan de Kattenbrug

 • maart - april 2019

  Ter inzage concept omgevingsvergunning (mogelijkheid tot indienen zienswijzen)

 • Tweede helft 2018

  Start werkzaamheden Sint Jansstraat plus oplevering

 • juni 2018

  Besluitvorming definitief ontwerp

 • maart 2018

  Besluitvorming gemeenteraad over voorlopig ontwerp

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.