27. Nieuwe brug: Kattenbrug

(gereed 2021)

Omgevingsmelding doen

Heeft u richting aannemer Heijmans een klacht of wilt u een melding maken met betrekking tot de werkzaamheden Kattenbrug e.o?

Klik dan hieronder en vul het formulier in. Heijmans reageert dan zo spoedig mogelijk.

Als u een melding doet, gaat u akkoord met de privacyverklaring van Heijmans

Laatste nieuws

Bijgewerkt 13 april 2021

Eerste brugligger Kattenbrug ligt klaar

De eerst gestorte geprefabriceerde betonligger van de Kattenbrug is gemaakt. In totaal worden er 7 geproduceerd door de firma Haitsma Beton uit Kootstertille. Ze komen naast elkaar te liggen.

Opvallend is de slankheid van de ligger in het midden van de overspanning. Het is een kenmerkend detail van de door architect KorthTielens ontworpen brug.

Verder valt op dat aan de onderzijde van de brugligger sleuven zijn aangebracht om ruimte te bieden aan vleermuizen.

We verwachten dat de liggers eind juni worden geplaatst.

Lees hier ook eerdere nieuwsberichten: 

Bomen en groen

In februari 2021 worden tussen de Steentilbrug en de nieuwe Kattenbrug bomen gekapt. Dit is noodzakelijk in verband met de bouw van de brug en de herinrichting van beide kades die vanaf maart start. Er worden 24 bomen verwijderd. 15 bomen zijn daarvan kapvergunningsplichtig, daarvan worden er 14 gekapt en 1 verplaatst. De omgevingsvergunning voor de kap van deze bomen is medio 2019 afgegeven. In de loop van 2021 worden 28 nieuwe bomen geplant, ook wordt op maaiveld veel extra ander groen gerealiseerd. Langs de wegen planten we dan 17 grote bomen en langs het water 11 kleinere meerstammige bomen. De grote nieuwe bomen zijn bij aanplant in de loop van 2021 10 jaar oud en hebben een hoogte van 6-8 meter. De kleinere sierbomen hebben dezelfde leeftijd maar hebben, doordat ze langzamer groeien bij aanplant, een hoogte van 4-6 meter.

In de bijlagen onderaan deze webpagina staat meer relevante informatie, zie voor details wat betreft het groen ook:
inrichtingsplan Kattenbrug (mei 2018)
bomenbalans (november 2018)
Bomen Effect Analyse (december 2018) 

27. Nieuwe brug: Kattenbrug

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.