28. Nieuwe Centrumhalte Oost

(gereed 2021)

Bijgewerkt november 2020

Definitief ontwerp voor de haltes provinciehuis en Stadsschouwburg ter besluitvorming naar gemeenteraad

In 2022 verdwijnt de bus van de Grote Markt en rijdt dan over de Diepenring. Voordat de bussen over de Diepenring kunnen rijden, is een aantal aanpassingen nodig zoals nieuwe bushaltes. De aanpassingen zijn verwerkt in een ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt in december in de gemeenteraad besproken.
Het nieuwe ontwerp is met name gericht op verkeersveiligheid. Zo wordt het gebied rondom de haltes formeel een 30 km/uur zone en kunnen halterende bussen door fietsers op de rijbaan worden gepasseerd. Als auto’s de bussen passeren doen zij dat half op de rijbaan en half via een passeerstrook op de kade, hierdoor wordt de snelheid verlaagd. De trottoirs en oversteekplekken bij de Sint Jansbrug zijn inmiddels aangepast en verruimd, waardoor voetgangers elkaar makkelijk kunnen passeren.

Toegankelijk en 30km zone

De nieuwe bushaltes bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg zijn zo ontworpen dat er drie bussen tegelijk kunnen halteren én een halterende bus gepasseerd kan worden. Deze haltes worden toegankelijk ingericht, zodat ook mensen met een functiebeperking en ouderen hier niet tegen belemmeringen aanlopen. Zo worden er bij de Sint Jansbrug onder andere kleur- en materiaalcontrasten tussen de rijbaan en het voetpad gemaakt, komen er witte geleidelijnen tussen de Sint Jansstraat en de beide bushaltes en wordt de gehele inrichting zoveel mogelijk vlak en drempelloos gemaakt.

Groen en bomen op Schouwburgplein

Naast dat het gebied verkeersveilig wordt gemaakt, krijgt het aangezicht een flinke opknapbeurt. De inrichting wordt hierbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waardoor er een gevoel van eenduidigheid en herkenbaarheid ontstaat. Ten slotte krijgt het plein voor de Stadsschouwburg bankjes, groen en bomen.

Klik hier voor voor het ontwerp dat in december in de raad wordt besproken.

28. Nieuwe Centrumhalte Oost

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.