40. Masterplan warenmarkt

Bijgewerkt op 26 januari 2021

Samen met horeca, detailhandel en de evenementen in de binnenstad zorgt de markt voor levendigheid, sfeer en een aantrekkelijk aanbod. De warenmarkt in het centrum vindt nu plaats op zowel de Vismarkt als de Grote Markt. De Grote Markt wordt heringericht en dit heeft ook consequenties voor de Vismarkt. Terwijl de Grote Markt voornamelijk voor evenementen zal worden ingezet, behoudt de Vismarkt haar karakter als handelsplein. Het college heeft daarom de opdracht gegeven om een plan voor de Warenmarkt van de Toekomst te maken, waarbij de marktkramen zoveel mogelijk op en rond de vismarkt worden geconcentreerd. Uitgangspunt is dat de warenmarkt op de Vismarkt een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt dat specifiek wordt ingericht voor de warenmarkt. Hiervoor brengen wij, samen met de marktondernemers, eerst het benodigde ruimtebeslag in beeld en stellen wij een programma van eisen op voor de (her)inrichting van de VismarktDe planning is dat er in het voorjaar 2021 een programma van eisen is opgesteld voor de herinrichting van de Vismarkt waarin het benodigde ruimtebeslag en noodzakelijke voorzieningen om de markt goed te laten functioneren zijn meegenomen 

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.