Vismarkt

Bijgewerkt op 22 november 2021

Samen met horeca, detailhandel en de evenementen in de binnenstad zorgt de markt voor levendigheid, sfeer en een aantrekkelijk aanbod. De warenmarkt in het centrum vindt nu plaats op zowel de Vismarkt als de Grote Markt. De Grote Markt wordt heringericht en dit heeft ook consequenties voor de Vismarkt. Terwijl de Grote Markt voornamelijk voor evenementen zal worden ingezet, behoudt de Vismarkt haar karakter als handelsplein. De marktkramen van de Grote Markt worden samengevoegd met de marktkramen op de Vismarkt. Dit betekent dat de locatie van de warenmarkt groter wordt en ook het noordelijk deel van het Akerkhof hiervoor nodig is. Het college heeft daarom de opdracht gegeven om een plan voor de Warenmarkt van de Toekomst te maken, waarbij de marktkramen zoveel mogelijk op en rond de Vismarkt worden geconcentreerd. Uitgangspunt is dat de warenmarkt op de Vismarkt een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt dat specifiek wordt ingericht voor de warenmarkt, maar ook op niet-marktdagen aantrekkelijk is. Hiervoor brengen wij, samen met de marktondernemers en andere stakeholders, eerst het benodigde ruimtebeslag in beeld en stellen wij een Programma van Eisen op voor de (her)inrichting van de Vismarkt en het gebied rond de Akerk. Het voornemen is dat er vanaf eind 2021 een Programma van Eisen is opgesteld voor de herinrichting van dit gebied, waarin het benodigde ruimtebeslag en noodzakelijke voorzieningen om de markt goed te laten functioneren zijn meegenomen.

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.