40. Masterplan warenmarkt

(gereed 2016)

Samen met de marktondernemers denken we na waar een toekomstbestendige markt aan moet voldoen. Die markt moet ook de levendigheid in de binnenstad positief beïnvloeden. De markt is een belangrijke economische motor voor de binnenstad als grootste verse ‘supermarkt’. Er werken ongeveer 300 mensen. We stellen daarom in 2016 een masterplan op om de warenmarkt te versterken. Met als uitgangspunt de Vismarkt als kernlocatie voor de warenmarkt en de Grote Markt als verblijfslocatie, beschikbaar voor evenementen. Het doel is de economische positie van de markt te versterken door deze als één geheel te organiseren. Met een verrassend, levendig, vitaal en divers aanbod en met optimale looproutes. De visie leidt tot aanpassingen in de openbare ruimte. Daarvoor is nog geen geld beschikbaar.

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.