Fietsparkeren

Bijgewerkt op 22 november 2021

De grote aantallen gestalde fietsen in de openbare ruimte noodzaken tot een grote, volgende stap in de aanpak. Naast de geplande maatregelen constateren we dat er op zowel de korte als de langere termijn meer moet gebeuren om de negatieve bijeffecten van ons hoge fietsgebruik te beperken. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de overlast van het fietsparkeren in de binnenstad te beheersen. Zo is de Fietsenstalling Nieuwe Markt in 2019 geopend en verwachten we in het voorjaar van 2022 de opening van de fietsenstalling Grote Markt (onder Groot Handelshuis). Bovendien is de inzet van fietsstewards zeer succesvol gebleken en gaan we daar voorlopig mee door. Ook gaan we verder met de verkenning van nieuwe inpandige/ ondergrondse fietsenstallingen in Binnenstad-West. Waar het kan, breiden we stallingscapaciteit uit, zonder de openbare ruimte verder onder druk te zetten.

Handhavingsbeleid
Het alleen aanbieden van voldoende, gedifferentieerde stallingsmogelijkheden is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat de faciliteiten goed gebruikt worden en de overlast door gestalde fietsen afneemt, is ook handhaving nodig. Er zijn diverse maatregelen genomen:

  • Promoten van bestaande en nieuwe stallingsmogelijkheden;
  • Inzetten op gedragscampagnes zoals Doorfietsroutes (voorheen Slimme Routes), Alle Richtingen Tegelijk Groen en Fietsparkeercampagnes;
  • Continuering inzet fietsstewards om fietsers te helpen bepalen wat de juiste plek is voor de gestalde fiets;
  • Handhaving op en rond de Nieuwe Markt;

Er is een gebied aangewezen waar een maximale fietsparkeerduur van 4 weken geldt. Hiermee wordt voorkomen dat fietswrakken en achtergelaten fietsen (weesfietsen) onnodig fietsrekken bezet houden.

Fietsparkeren omgeving Grote Markt en Nieuwe Markt|
Nu de fietsenstalling onder het Groot Handelshuis geopend is, is er geen reden meer om fietsen op de Grote Markt te parkeren. Daarom gelden er voor dit gebied nieuwe regels omtrent fietsparkeren. Zo mag je op en rondom de Grote Markt en Nieuwe Markt fietsen alleen in de daarvoor aangewezen rekken of vakken plaatsen. Fietsen die daarbuiten staan, kunnen worden verwijderd. Ook kunnen fietsers terecht in de fietsenstalling Grote Markt of Nieuwe Markt. Deze stallingen zijn gratis, bewaakt en altijd open.

In het gebied rondom de Grote Markt en Nieuwe Markt gelden de volgende regels:

  • Parkeer je fiets uitsluitend in een daarvoor aangewezen vak, rek of stalling.
  • Fietsen die op plekken staan die hinderlijk of gevaarlijk zijn, kunnen worden verwijderd.
  • Fietsen in rekken of vakken mogen maximaal 4 weken op dezelfde plek geparkeerd staan. Na 4 weken kan de fiets worden verwijderd.
  • Rij je op een aangepaste fiets en gebruik je deze als hulpmiddel? Dan kun je een fietssticker aanvragen. Hiermee kun je je fiets parkeren in de gebieden in de binnenstad waar een fietsparkeerverbod geldt. Let er wel op dat je je fiets zo neerzet dat anderen er geen hinder van hebben. Zie https://gemeente.groningen.nl/fietssticker-gehandicapten voor meer informatie.

 

 

 

Fietsparkeren

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.