46. Aanvalsplan fietsparkeren

(gereed 2024)

Bijgewerkt op 7 december 2020

De grote aantallen gestalde fietsen in de openbare ruimte noodzaken tot een grote, volgende stap in de aanpak. Naast de geplande maatregelen constateren we dat er op zowel de korte als de langere termijn meer moet gebeuren om de negatieve bijeffecten van ons hoge fietsgebruik te beperken. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de overlast van het fietsparkeren in de binnenstad te beheersen. Zo is de Fietsenstalling Nieuwe Markt in 2019 geopend en verwachten we in 2021 de opening van fietsenstalling Grote Markt (onder Groot Handelshuis). Bovendien is de inzet van fietsstewards zeer succesvol gebleken en gaan we daar voorlopig mee door. Ook gaan we verder met de verkenning van nieuwe inpandige/ondergrondse fietsenstallingen in Binnenstad-WestEn waar het kan breiden we stallingscapaciteit uit, zonder de openbare ruimte verder onder druk te zetten.

 

 

 

 

46. Aanvalsplan fietsparkeren

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.