46. Aanvalsplan fietsparkeren

(gereed 2021)

 

Goed fietsparkeren in de binnenstad komt de toegankelijkheid, de veiligheid en een aantrekkelijk stadsbeeld ten goede. De meeste fietsers – er zijn in Groningen zo’n 250.000 fietsen  – parkeren hun fiets op de juiste manier, maar er zijn nog teveel fietsers die hun fiets slordig en fout parkeren. Gedragsverandering is, afgezien van extra parkeerplekken, een belangrijk onderdeel van de oplossing om de overlast te verminderen.

#Fietsheld
Om goed om te kunnen gaan met het stallen van fietsen in de binnenstad stellen we een aanvalsplan fietsparkeren op. De grote aantallen fietsen in de stad noodzaken tot een grote, volgende stap in de aanpak. Daarin gaan we oplossingen bedenken voor kort stallen (vakken), middellang stallen (vaste voorzieningen op straat) en lang parkeren (in gebouwde voorzieningen langs de hoofdroutes). Voor de eerste maatregelen zijn al middelen beschikbaar vanuit de Fietsstrategie. Najaar 2017 is een publiciteitscampagne gestart onder de noemer ”Wees geen #fietsaso, wees sociaal en parkeer normaal”. Het doel is een bijdrage te leveren aan gedragsverandering: denk even na voordat je je fiets parkeert. Zet ‘m niet op blindengeleidestroken of midden op de stoep. Deze campagne wordt in 2018 vervolgd en krijgt dan steeds een net iets andere insteek om aandacht te blijven houden van het publiek: jij ben een #fietsheld, want jij parkeert je fiets goud! In de weekenden worden ondertussen extra fietsrekken bijgeplaatst op drukke plekken (Grote Markt, rond Korenbeurs bijvoorbeeld), fietswrakken worden verwijderd en fietsstewards wijzen bezoekers de weg om – waar nodig –  hun fiets beter te parkeren.

In november 2018 wordt deze campagne herhaald, met daarin ook extra aandacht voor de buitenlandse studenten. Meer weten? Kijk op de interactieve website https://www.fietsheld.nl/  Op verschillende drukke plekken wordt (op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag) aangegeven wat het verschil is tussen goed en fout parkeren. Dat gebeurt met grote infoborden, markeringsstrepen en de inzet van fietsstewards.
#Fietshelden die het goed doen, krijgen een goudkleurig zadelhoesje dat fietsers keer op keer herinnert aan hun goede gedrag.

Pop up-fietsenstalling
Tijdens de campagne worden extra veel fietswrakken opgeruimd en weesfietsen gelabeld, zodat er op trottoirs extra fietsparkeerruimte ontstaat. Ook komt er een tijdelijke pop up-fietsenstalling op de plek waar eerst auto’s stonden geparkeerd, allereerst bij de Albert Heijn aan het Gedempte Zuiderdiep.

De gemeente verkent ondertussen de mogelijkheden van grootschalige (inpandige of ondergrondse) stallingen op strategische plekken. De vele extra geplaatste rekken op diverse plekken in de binnenstad bewijzen ondertussen hun nut.

 

 

 

 

 

46. Aanvalsplan fietsparkeren

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.