Stadsdistributie (bevoorrading & werkverkeer)

Bijgewerkt op 22 november 2021

In maart 2021 is de visie ‘Ruimte voor Zero Emmision Stadslogistiek’ aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin werd onder meer de exacte contour van het venstertijdengebied bekendgemaakt/ vastgelegd. Onder stadslogistiek verstaan we alle goederenvervoer binnen de stadsgrenzen. In deze visie ligt de nadruk op het logistieke vervoer in de binnenstad. Het gaat dan bijvoorbeeld over de bevoorrading van winkels, restaurants en cafés, leveringen aan kantoren en instellingen, pakketbezorging bij particulieren, op- en afbouw van evenementen en concerten, bouwverkeer en afvalinzameling.

De belangrijkste maatregelen die het college voorstelt:

  • Vanaf 2021 actualiseren en digitaliseren van het ontheffingenbeleid;
  • Vanaf 2022 uitbreiding van het venstertijdengebied;
  • Vanaf 2022 plaatsing van camera’s bij de ingangen van het venstertijdengebied;
  • Vanaf 2022 strengere vestigingsregels voor ondernemingen in de binnenstad die overdag veel verkeer aantrekken;
  • Vanaf 2025 instellen zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto’s.

 

 

Stadsdistributie (bevoorrading & werkverkeer)

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.