49. Verdere uitwerking Green Deal stadsdistributie

(gereed 2025)

Doel: De leefbaarheid in de binnenstad staat onder druk. De toename van logistiek verkeer is hiervan één van de oorzaken. We verwachten dat de behoefte aan goederen in de binnenstad alleen maar toeneemt. We streven naar het realiseren van efficiënte en schone (zero emissie) stadsdistributie.

Omschrijving: In 2014 heeft de gemeente Groningen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD-ZES) getekend. Daarmee hebben we ons uitgesproken voor een emissievrije stadslogistiek in 2025.

Om de leefbaarheid en toegankelijkheid van onze (binnen)stad te garanderen is een ‘paradigm shift’ op het gebied van stadslogistiek noodzakelijk. We streven daarom naar een integrale en efficiënte aanpak in de stadslogistiek, waarin we alle logistieke stromen meenemen. Doel: zoveel mogelijk bundeling met minder en kleinere voertuigen, passend bij de maat en schaal van onze binnenstad. Het bestelgedrag en de organisatie van de logistieke keten zal er anders uit gaan zien. Evenals de benodigde voertuigen. Door meer bundeling van goederen en de inzet van schone voertuigen levert de verduurzaming van stadslogistiek een bijdrage aan de leefbaarheid in de binnenstad.

Status: In uitvoering, gereed 2025.

 

49. Verdere uitwerking Green Deal stadsdistributie

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.