49. Green Deal (stadsdistributie)

(gereed 2025)

Bijgewerkt op 9 maart 2021

Vanaf 2025 gebeurt de logistiek in de hele binnenstad, de Sledemennerbuurt en bij winkelgebied Westerhaven alleen nog met schoon vracht- en bestelverkeer. Dat betekent: geen vrachtwagens, busjes of bestelauto’s meer op benzine of diesel maar aandrijving door bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof of spierkracht. Dit geldt onder andere voor de bevoorrading van winkels en horeca, afvalinzameling en voor bouw-, klus-, evenementenverkeer.

Voor een uitstootvrijezone binnenstad hebben ondernemers, vervoerders, bewoners en de gemeente elkaar nodig. Gezamenlijk ontwikkelen we experimenten. Aan de randen van de (binnen)stad lopen proeven met grote en kleine ‘hubs’. Verschillende vervoerders bezorgen dan hier hun bestellingen. Die worden gebundeld en gaan bijvoorbeeld met (elektrische) vrachtfietsen naar bewoners en winkeliers in de binnenstad.

In de Oude Kijk in ’t Jatstraat onderzoeken we samen met de ondernemers, vervoerders, de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wat er allemaal nodig is voor deze straat om goed te functioneren als ‘uitstootvrije straat’. Deze én andere initiatieven blijven we de komende jaren ondersteunen.

In 2021 werken we aan:

  • Uitwerking van het bebordingsplan voor de entree van het venstertijdengebied en de zero-emissiezone
  • Maken we een keuze voor de ANPR-camera’s en starten we de aanbesteding
  • Passen we de interne werkprocessen bij de gemeente aan op gebied van ontheffingen en handhaving

 

49. Green Deal (stadsdistributie)

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.