49. Green Deal (stadsdistributie)

(gereed 2025)

Bijgewerkt op 8 december 2020

Vanaf 1 januari 2025 gebeurt de logistiek binnen de Diepenring en bij de Westerhaven alleen nog met schoon vracht- en bestelverkeer. Dat betekent: geen vrachtwagens, busjes of bestelauto’s meer op benzine of diesel maar aandrijving door bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof of spierkracht. Dit geldt onder andere voor de bevoorrading van winkels en horeca, afvalinzameling en voor bouw-, klus-, evenementenverkeer.

Voor een uitstootvrijezone binnenstad hebben ondernemers, vervoerders, bewoners en de gemeente elkaar nodig. Gezamenlijk ontwikkelen we experimenten. Aan de randen van de (binnen)stad lopen proeven met grote en kleine ‘hubs’. Verschillende vervoerders bezorgen dan hier hun bestellingen. Die worden gebundeld en gaan bijvoorbeeld met (elektrische) vrachtfietsen naar bewoners en winkeliers in de binnenstad.

In de Oude Kijk in ’t Jatstraat onderzoeken we samen met de ondernemers, vervoerders, de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wat er allemaal nodig is voor deze straat om goed te functioneren als ‘uitstootvrije straat’. Deze én andere initiatieven blijven we de komende jaren ondersteunen.

In 2020 werken we aan:

  • Uitwerking van het precieze gebied van uitstootvrijezone.
  • Nieuw en aangescherpt ontheffingenbeleid.
  • Informatiecampagne voor ondernemers en vervoerders.

 

49. Green Deal (stadsdistributie)

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.