51. Herinrichting Sint Jansstraat

(gereed 2020)

Met de aanleg van nieuwe OV-haltes aan de Diepenring in 2019 en de entree tot de Forumparkeergarage (begin 2019)  is het van belang de Sint Jansbrug en – straat als binnenstadsentree te versterken. Dit is in lijn met de ruimtelijke visie uit de Leidraad voor de openbare ruimte die de Sint Jansbrug als stadsentree markeert. Het doortrekken van de gele steentjes naar de Sint Janssbrug is een belangrijke ingreep om zowel de stadsentree te verduidelijken en meer verblijfskwaliteit toe te voegen in de Sint Jansstraat.

Door het verwijderen van de rijbaan, het in dit deel aanbrengen van rode klinkers en het toevoegen van groen worden beide zijdes van het Martinikerkof ruimtelijk meer één geheel. Ook het inrichten van de Sint Jansbrug en de nieuwe haltes als binnenstedelijke ruimtes past bij de ambitie meer verblijfskwaliteit aan de Diepenring toe te voegen.

51. Herinrichting Sint Jansstraat

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.