54. Herinrichting Akerkhof

(gereed 2020)
  • Als onderdeel van de aanpak van de westelijke binnenstad wordt ook het Akerkhof aangepakt.
  • Meer dan nu wordt het een aangename verblijfsplek, met behoud van het bestaande groene karakter en met respect voor de historie van de plek.
  • De plek moet een prettige verblijfsplek worden waar het goed verpozen is.
    • Daarnaast loopt de aanpak Munnekeholm. Deze volgt op de de herinrichting van de Brugstraat. Het doel is om ook hier meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
    • Bevoorradings- en bestemmingsverkeer blijft mogelijk.
  • Uitvoering naar verwachting medio 2020

 

UPDATE 9 oktober 2019

De kap van een aantal bomen is onderdeel van de aanpak van de plek. Het pleintje bij de Akerk moet in de toekomst een prettiger plek zijn om te verblijven. Daarvoor is het nodig dat er meer licht op de plek komt. Nu is het een redelijk donkere en droge plek, waardoor er weinig onder de bomen groeit. Het bestaande gras is van slechte kwaliteit en moet regelmatig worden vervangen. 

In eerste instantie was het de bedoeling om vijf van de elf bomen te kappen. Besloten is om twee van de vijf te kappen bomen bij de Akerk alsnog in te passen in het plan voor de herinrichting van deze plek. Het gaat om een eik en een iep, aan de zijde van de Brugstraat. Het college blijft wel vasthouden aan de kap van drie andere bomen die ziek of van mindere kwaliteit zijn. Met de inpassing kan het oorspronkelijke plan voor het Akerkhof overeind blijven en kan meer groen worden behouden. Van de elf bomen blijven er acht staan, terwijl de monumentale oude kastanjes en lindes meer ruimte krijgen. Begin 2020 neemt de rechter een besluit over de bomenkap.

Het oorspronkelijke plan blijft met de inpassing overeind. Het gras wordt vervangen door halfverharding, er wordt meer dan 300 m2 aan plantvakken met gemengde beplanting aangelegd en er komt meer (niet-commerciële) zitgelegenheid. Wel zullen de entrees op beide hoeken van het Akerkhof aan één kant iets worden verbreed. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om alsnog ruimte te geven aan de twee bomen. Per saldo neemt het aantal bomen in dit gebied verder toe, doordat al eerder besloten werd om als compensatie zes bomen toe te voegen in de Brugstraat en Astraat. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Momenteel loopt nog een rechtszaak tegen het eerdere voornemen om vijf bomen te kappen. De inpassing van de twee bestaande bomen wordt meegenomen in deze procedure. Daarvoor zal het college een nieuw besluit op bezwaar opstellen. De verwachting is dat de rechtbank begin 2020 een besluit neemt over de kap van de drie bomen.

 

 

54. Herinrichting Akerkhof

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 54. Herinrichting Akerkhof

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.