Munnekeholm

(gereed 2019)

Bijgewerkt op 22 december 2021

In de Munnekeholm is, sinds het openbaar vervoer niet meer door het westelijke deel van de binnenstad rijdt, meer ruimte ontstaan voor voetgangers en fietsers. De openbare ruimte is van gevel tot gevel heringericht met een profiel bestaande uit een loopzone en een rijloper. Op een aantal plekken zijn fietsvakken aangebracht, met name naast het voormalige postkantoor dat nu in gebruik is als sportschool. De kopse gevel van het Aduarder gasthuis is vergroend.

 

 

 

 

 

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Tijdlijn

Hieronder ziet u een tijdlijn waarbij per datum de actie wordt uitgelegd.

 • februra 2019

  Afronding werkzaamheden

 • medio mei/juni 2018

  Start werkzaamheden herinrichting Brugstraat/Munnekeholm

 • vanaf 12 maart 2018

  Vervangen kabels en leidingen Brugstraat e.o.

 • Januari 2018

  Gemeenteraad neemt besluit over ontwerp

 • December 2017

  Definitief ontwerp Brugstraat Munnekeholm vastgesteld door B&W

 • Najaar 2017

  Start werkzaamheden nieuwe inrichting Astraat, en definitief ontwerp voor Brugstraat Munnekeholm.

 • Sep 2017

  Bussen en overige verkeer gaan nieuwe route rijden.

 • Mei 2017

  Besluit college concept inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Voorjaar 2017

  Start werkzaamheden busroute binnenstad west

 • Voorjaar 2017

  Inspraaktraject wijziging busdienstregeling

 • Voorjaar 2017

  Besluit gemeenteraad inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Verwacht april 2017

  Besluit college inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Najaar 2016

  Binnenstadcafé over inrichting Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • November 2016

  Besluit college definitief ontwerp busroute binnenstad west

 • Juni 2016

  Besluit gemeenteraad inrichtingsplan busroute binnenstad west

Veelgestelde vragen

 • Wat verandert in het gebied?

  Fase 1: nieuwe busroute

  – aanleg centrumbushalte West (hoek Aweg/Westerhaven)
  – busroute langs Westerhaven
  – parallelweg langs Westerhaven in zuidelijke richting voor auto en fiets
  – nieuwe indeling kruispunt Eendrachtsbrug
  – snellere doorstroming verkeer
  – aanpassen bocht Abel Tasmanplein
  – vrije busbaan Emmabrug

  Fase 2: aanpassing Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Wat betekent dat voor de auto?

  Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan. De kruising Eendrachtsbrug wordt overzichtelijker. Dit gebeurt door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen. Dat heeft een gunstig effect op de doorstroming voor bus én auto.

  Autoverkeer in zuidelijke richting (ook naar parkeergarage Westerhaven) gaat vanuit noordelijke richting via de parallelweg Westerhaven naast de busbaan.

  De entree van de parkeergarage is vanaf de parallelweg, dus vanuit noordzijde Westerhaven.

  Uitgaand verkeer uit de parkeergarage gaat linksaf richting Eendrachtskade noordzijde.

  Fietsers richting zuid rijden met de auto op de parallelweg Westerhaven. Fietsers richting noord hebben een aparte fietsstrook.

  Langs de parallelweg vindt laden en lossen plaats en is ruimte voor gehandicaptenparkeren en fietsparkeren.

 • Wat is de nieuwe busroute?

  De nieuwe busroute is langs de Westerhaven-Eeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. Daardoor krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte in de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm. De Westerhaven krijgt een vrije busbaan. De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe Centrumhalte West naar de Westerhaven. Via de Eeldersingel, Emmabrug en Stationsweg gaan ze weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation.

  De Westerhaven en het Gedempte Zuiderdiep worden de belangrijkste westelijke haltes voor busreizigers.

 • De bus rijdt niet meer de oude binnenstadsroute, ik ben slecht ter been, hoe kom ik daar?

  Vanaf zondag 3 september rijden de OV-bussen daarom niet meer in de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. Is het overbruggen van de afstand naar hartje stad voor u daardoor minder eenvoudig? Neem dan de Pendelbus Binnenstad. Hij rijdt vanaf 3 september tussen de Westerhaven, het Akerkhof en het Zuiderdiep heen en weer, eerst als proef voor een jaar. De Pendelbus Binnenstad rijdt overdag om de tien minuten. Een ritje kost € 0,50. Voor houders van een WMO- of Stadjerspas is het gratis.

  Lees meer op de projectpagina Pendelbus Binnenstad.

 • Waarom zijn de veranderingen nodig?

  Het wordt steeds drukker in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. We willen daarom de komende jaren slimmer met de beschikbare ruimte om gaan. Het centrum moet een gebied blijven waar het goed toeven is. Daarom krijgen voetgangers en fietsers méér ruimte. Om die reden gaan we verschillende straten en pleinen herinrichten: het voetgangersgebied wordt zo’n 20 % groter. En daarom maken we de keuze om de bus via andere rou­tes – niet meer door de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm – te laten rijden.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.