Dudok aan het Diep

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2022

Door de gemeente Groningen is de ambitie uitgesproken om de plek van het voormalig tankstation aan de noordzijde van de Diepenring (Dudok aan het Diep) te transformeren tot een openbare plek met meer ruimte voor groen, meer verblijfskwaliteit en meer kansen voor ontmoeting en recreatie op en aan het water.

In 2019 is de eerste stap gezet met een ontwerpprijsvraag. Die ontwerpprijsvraag voor de herinrichting van het gebouw en de directe omgeving is in 2019 gewonnen door de architectencombinatie Marseille Buiten en IRIS Architecten. Het schets-ontwerp is in 2021 door deze architectenbureaus uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De uitwerking in een definitief ontwerp is in de eerste helft van 2022 gepland. De feitelijke uitvoering staat gepland vanaf eind 2022 / begin 2023, met een oplevering in 2023. Voor de periode vanaf de oplevering van Dudok aan het Diep zoekt de gemeente Groningen een exploitant voor het rijksmonumentale Dudok-gebouw en het bijbehorende terras.

Exploitatie 
De gemeente is op zoek naar een exploitant voor het gebouwtje en het bijbehorende terras, zodat er direct na oplevering kan worden uitgebaat.Hoewel het voor de hand ligt dat een horeca-onderneming het pand zal exploiteren, nodigt de gemeente Groningen nadrukkelijk ook ondernemingen uit andere branches uit om mee te doen aan de prijsvraag. Van belang voor de gemeente Groningen is dat de openbare ruimte rondom altijd open en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente daagt belangstellenden uit niet alleen plannen te ontwikkelen voor het Dudok-gebouw met terras maar zelf ook na te denken over hoe hun plan past bij de ambitie om deze plek te transformeren tot een aangename plek voor iedereen, jong en oud. Het bijvoorbeeld kunnen aanbieden van een programmering van kortdurende evenementjes of een invulling het hele jaar door kan een meerwaarde hebben.

In de afgelopen jaren hebben meerdere ondernemers belangstelling getoond in de exploitatie. Zij en anderen kunnen in deze prijsvraagprocedure formeel hun interesse kenbaar maken, door het indienen van een aanmelding.

Meer informatie over de procedure staat op ruimtevoorjou.groningen.nl/exploitatie-dudok/.
De inschrijvingstermijn sluit op 5 september 2022.

Dudok aan het Diep

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Reageren of meepraten over Dudok aan het Diep? Dat kan nog tot donderdag 26 november.