53. Dudok aan het Diep

(gereed 2022)

Reageren of meepraten over Dudok aan het Diep? Dat kan nog tot donderdag 26 november.

Laatst bijgewerkt 16 november 2020

Op donderdagavond 12 november was er een presentatie over Dudok aan het Diep. Jeroen Marseille, architect van Marseille Buiten en Wouter van Riet Paap van IRIS architecten, toonden het nieuwe schetsontwerp. In 2019 won Marseille Buiten de prijsvraag. De afgelopen maanden is dat ontwerp besproken met verschillende betrokkenen. Dat heeft geleid tot aanpassingen in het prijsvraag ontwerp. Onder normale omstandigheden was er anders een inloopbijeenkomst georganiseerd, vanwege corona werd dat nu een online MS Teams presentatie. Er waren 68 belangstellenden. De reacties waren enthousiast. Klik hier om te PowerPoint in te zien die werd gegeven.

Reageren of meepraten over Dudok aan het Diep? Dat kan nog tot donderdag 26 november. Dit kan onderaan deze pagina in het reactieformulier.

Hieronder een aantal impressies zoals gepresenteerd op 12 november 2020.


Schetsontwerp november 2020


Schetsontwerp november 2020


Schetsontwerp november 2020


Schetsontwerp november 2020

__

 

Msteams presentatie stand van zaken dudok aan het diep,

In het najaar van 2019 won Marseille Buiten samen met IRIS architecten de prijsvraag voor Dudok aan het Diep. De afgelopen maanden is dat ontwerp besproken met verschillende betrokkenen. De Gemeente zelf, maar ook met bijvoorbeeld ondernemers, de Ondernemersvereniging Ebbingekwartier, Enexis en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zo is met alle input een nieuwe versie van het prijsvraagontwerp opgesteld, waarin de meeste wensen en eisen zijn verwerkt met behoud van de aangeboden ruimtelijke kwaliteit van het plan. Het plan is er dus nog beter op geworden.

Momenteel wordt het gebied gesaneerd. Op donderdag 12 november 20.00 – 20.45 willen we met een online presentatie de wijzigingen graag delen met nieuwsgierige Groningers. Jeroen Marseille zal per onderwerp kort toelichten waarom er opnieuw over na is gedacht, wat de overwegingen daarbij waren en tot welke keuze uiteindelijk is gekomen. De optelsom van alle discussiepunten is samengevat in een nieuw schetsontwerp, dat de basis vormt voor verdere uitwerking.

Werkzaamheden sanering

__

 

Marseille Buiten/IRIS wint ontwerpprijsvraag 

Publieksuitslag geeft de doorslag

De ontwerpprijsvraag voor de locatie Dudok aan het Diep is gewonnen door Marseille Buiten/IRIS. Het college van B&W neemt de uitkomst van vakjury en publieksstemming over. De ontwerpcombinatie krijgt opdracht hun ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Afhankelijk van de voortgang en de te doorlopen procedures verwachten B&W in 2021 te starten met de herinrichting van deze locatie aan de Diepenring.

Tijdens het terrasseizoen van 2020 is het gebouwtje en de openbare ruimte tijdelijk in gebruik gegeven aan een ondernemer in de buurt. In verband met de corona maatregelen is de opstelling van het terras groter van vorig jaar.


Voorlopig ontwerp november 2019

De locatie Dudok aan het Diep krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming. Daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven. Drie ontwerpteams dingden mee: LAOS/Vector-i, Korth Tielens/DS en Marseille Buiten/IRIS. Online kon het publiek zijn voorkeur aangeven. Heel veel mensen hebben vanaf 31 oktober tot en met 8 november hun stem uitgebracht op 1 van de drie ontwerpen. Ook een vakjury heeft de ontwerpen getoetst. Alle stemmen opgeteld heeft dat geleid tot de winnaar Marseille Buiten / IRIS. 

Het college van B&W constateert dat de inbreng van het publiek van doorslaggevende aard is geweest in de einduitslag van de prijsvraag. In totaal zijn er 8037 stemmen uitgebracht. Van de online uitgebrachte stemmen ging 47% naar het ontwerp van Marseille Buiten/IRIS. De nummers twee en drie, LAOS/Vector-i en Korth Tielens/DS scoorden resp. 36% en 17%. 

De vakjury op zijn beurt waardeerde Korth Tielens/DS met 62 punten als beste.  Marseille Buiten/IRIS was goede tweede met 56 punten. LAOS/Vector-i kreeg 43 punten. Omdat de publieksjury meetelde voor 25% en de vakjury voor 75% leidde de uiteindelijke optelsom tot de winnende 81 punten voor Marseille Buiten/IRIS. 

De totaalbeoordeling is opgenomen in onderstaande tabel.

Jury Publiek Totaal
Marseille Buiten en IRIS  56 25,00 81,00
Korth Tielens en DS 62 9,10 71,10
LAOS en Vector-i 43 18,94 61,94

Het college van B&W is vol vertrouwen dat Dudok aan het Diep met het winnende ontwerp kan uitgroeien tot een nieuwe openbare verblijfsplek van formaat, die het Ebbingekwartier en de binnenstad met elkaar verbindt. Een plek met méér groen en een hoge verblijfskwaliteit. Een plek waar de ambitie van het college om de openbare ruimte terug te winnen en het streven naar een goede verbinding met het water kan worden waargemaakt.

Bij Marseille Buiten/IRIS is, zo schrijft de vakjury, in het ontwerp van de plek en specifiek de vlonder op overtuigende wijze invulling gegeven aan de beleving van het water en de inpassing in de omgeving. De vlonder kan als integraal onderdeel van het gebied, naast zitgelegenheid, ook volledig gebruikt worden als looproute, waarmee een eigen en toegevoegde levendigheid ontstaat. Naar het oordeel van de jury is sprake van een zorgvuldig en doordacht ontwerp. 

De vakjury heeft de drie ingediende plannen getoetst op grond van het Programma van Eisen. De jury is lovend over de kwaliteit van de drie ontwerpen en is tot de slotsom gekomen dat de Groningers echt iets te kiezen hadden. Naast (landschaps-)architectuur heeft de vakjury ook beoordeeld op de aspecten financiële haalbaarheid, duurzaamheids-doelstellingen en de mate waarin het ontwerp past in de stedenbouwkundige setting van het totale invloedgebied.

Het voormalige benzinestation aan de Diepenring – een rijksmonument – markeerde decennialang de overgang van Diepenring naar het Boterdiep maar verandert straks in een groene, publiek toegankelijke verblijfplaats voor jong en oud. Om te ontmoeten, te spelen, of gewoon even weg te dromen op een mooie plek midden in de drukte van de stad. 

Voorlopig ontwerp november 2019Voorlopig ontwerp november 2019

Voorlopig ontwerp november 2019

53. Dudok aan het Diep

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Reageren of meepraten over Dudok aan het Diep? Dat kan nog tot donderdag 26 november.