Tijdelijke inrichting bushaltes Zuiderdiep en Kattendiep

Bijgewerkt op 24 maart 2022

Vanaf 17 juli 2022 rijden er geen bussen meer over de Grote Markt. De verwachting is dat het aantal passagiers dat op het Gedempte Zuiderdiep in- en uitstapt hierdoor flink zal toenemen. Om het halteren van de bussen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is er een aantal aanpassingen nodig op het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep. Deze aanpassingen zijn van tijdelijke aard. Voor het gebied van de Kattenbrug tot aan de Kleine der A wordt namelijk nog een visie ontwikkeld voor een definitieve inrichting. De verwachting is dat dit nog zo’n 4 à 5 jaar duurt.

Onderdelen van de (tijdelijke) herinrichting
De (tijdelijke) herinrichting bestaat uit twee onderdelen:

  1. Vergroten van de perrons op het Gedempte Zuiderdiep: omdat het aantal passagiers dat hier in- en uitstapt toeneemt, is er meer ruimte nodig op de perrons. We gaan de perrons daarom vergroten. Hierbij verliezen we de toegankelijkheid niet uit het oog. Om meer ruimte te maken voor de perrons, wordt het fietspad naar de gevels opgeschoven en wordt het terras van de Weeva naar de gevel verplaatst. Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor voetgangers. Ook worden de parkeerplaatsen aan de zuidzijde tussen de Tweede Drift Gedempte Zuiderdiep en de Rademarkt opgeheven en zijn er overloopperrons aangelegd om reizigers uit te laten stappen op het moment dat de bushaltes vol staan. Het instappen gebeurt daarna wel bij de halte.
  2. Plaatsing van tijdelijke haltes op het Gedempte Kattendiep: we creëren drie extra bushaltes aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep. Deze haltes zijn bestemd voor een deel van de bussen die vanaf de Kattenbrug komen. De overige bussen stoppen op het Gedempte Zuiderdiep. Op deze manier spreiden we de in- en uitstappende passagiers. Om ruimte te maken voor de perrons, wordt een zevental bomen verplaatst. Deze bomen worden eerst naar een depot gebracht en op een later moment in de directe omgeving teruggebracht. Rondom de haltes wordt in de loop van 2022 groen in grote potten geplaatst.

Inrichtingsplan
Voor de tijdelijke herinrichting is een inrichtingsplan gemaakt. Dit plan is tijdens een digitale informatiebijeenkomst in december aan omwonenden toegelicht. De afgelopen maanden zijn de verschillende onderdelen van het plan verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een nieuwe versie. Dit nieuwe inrichtingsplan is hieronder te zien. Ook kun je hier klikken om de kaart in het groot te bekijken.

Globale planning werkzaamheden tijdelijke haltes Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep
Hieronder vind je de globale planning van de werkzaamheden rondom de tijdelijke haltes: 

Herinrichting terrassengebied zuidzijde Kattendiep
Samen met de ondernemers werken we aan een plan voor het terrasgebied aan de zuidzijde van het Gedempte Kattendiep. Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten op een rij:

  • De terrassen aan de gevels worden versmald om ruimte te maken voor een breder voetpad van circa 3 meter breed. Aan de overkant van het voetpad komt een groter terras in een groene zone (zie dwarsdoorsnede).
  • Rondom de terrassen komt een groene strook met verschillende soorten beplanting. Dit zorgt voor meer biodiversiteit en een betere opvang van water. Voor de onder- grond wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van een waterdoorlatende verharding. De voorgestelde herinrichting sluit aan op de inrichting van de ruimte rondom de Kattenbrug.
  • Ter hoogte van het City Hotel komt ruimte voor openbaar zitten en spelen. Fietsparkeren wordt verplaatst naar de zijde van de Kattenbrug. Ook is er ruimte voor fietsparkeren aan de overzijde van het Gedempte Kattendiep.
  • De werkzaamheden zullen niet eerder dan het najaar van 2022 starten.

Concept dwarsdoorsnede terrassengebied

Tijdelijke inrichting bushaltes Zuiderdiep en Kattendiep

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.