Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Dudok aan het Diep

De plek van het voormalig tankstation aan de Turfsingel aan de noordzijde van de Diepenring (Dudok aan het Diep) wordt na de zomer van 2023 heringericht tot een openbare plek met meer ruimte voor groen, meer verblijfskwaliteit en meer kansen voor ontmoeting en recreatie op en aan het water. Langs het water komt een houten vlonder. Veel nieuwe bomen, gras, klein groen en openbare zitgelegenheid op de oever maken het geheel tot een aantrekkelijke, nieuwe verblijfsplek in de binnenstad.

In 2019 is de eerste stap gezet met een ontwerpprijsvraag. Die ontwerpprijsvraag voor de restauratie van het rijksmonumentale gebouwtje naar ontwerp van Dudok en de herinrichting van de directe omgeving is in 2019 gewonnen door de architectencombinatie Marseille Buiten en IRIS Architecten. Het schetsontwerp is in 2021 door deze architectenbureaus gaandeweg uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De oplevering van zowel restauratie als herinrichting van de omgeving staan gepland voor 2024. Voor de exploitatie van het gebouwtje en het kleine terras eromheen is na een openbare inschrijving een uitbater geselecteerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden volop in gang.

Voor / Na

Planning werkzaamheden

  • September t/m december 2023 - Opruimen bestaande bestrating & fundering
  • Oktober 2023 t/m juni 2024 - Restauratie Dudokgebouw
  • Januari t/m maart 2024 - Aanbrengen nieuwe bestrating & fundering
  • Voorjaar 2024 - Nadere uitwerking ontwerp vlonder door aannemer
  • Juni/ juli 2024 - Realisatie onderbouw vlonder en aanbrengen buispalen
  • Juli 2024 - Aanbrengen bestrating rondom Dudokgebouw
  • Juli 2024 - Stoffering Dudokgebouw
  • Juli t/m december 2024 - Realisatie en montage bovenbouw van de vlonder
  • November 2024 - Aanbrengen (definitieve) beplanting

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.