Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Visie Diepenring

De raad heeft in juni 2021 het initiatiefvoorstel ‘Van verdeelring tot verblijfsruimte’ aan het college van B&W aangeboden. Het college werd daarmee verzocht om een integrale visie voor de Diepenring te ontwikkelen. De Diepenring vormt de rand van de binnenstad en vormt al jarenlang een belangrijke verkeersader rondom de oude binnenstad. Het initiatiefvoorstel moet de transformatie mogelijk maken naar meer verblijfskwaliteit. Minder verkeer, minder parkeren, meer groen, meer verblijven. De basis wordt gevormd door de uitgangspunten uit bestaand beleid, samen met vier conclusies uit het initiatiefvoorstel. Dit moet, samen met een participatieplan, leiden tot een voorstel voor een plan van aanpak. Momenteel wordt vanuit het programma binnenstad, samen met het Atelier Stadsbouwmeester gewerkt aan een doorontwikkeling van een strategisch kader voor de binnenstad. Daarin verkennen we ook de opgave voor de Diepenring. Met het strategisch kader als basis kunnen we (naar verwachting) in de eerste helft van 2024 starten met het maken van een voorstel waarin we reikwijdte, plan van aanpak en kosten inzichtelijk maken. De bedoeling is dit in 2024 aan de raad voor te leggen. Daarin leggen we de link naar de aanpak van de Verbindingskanaalzone, als onderdeel van het programma stationsgebied.

Tijdlijn

Onder voorbehoud

  • Eerste helft 2024 - opstellen plan voor visie
  • Tweede helft 2024 - ontwikkelen visie

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.