in uitvoering: werkzaamheden pelsterstraat – vismarkt

Op veel plekken wordt momenteel gewerkt in de binnenstad. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verleggen en vernieuwen van kabels en (gas- en water-)leidingen door nutsbedrijven. De gemeente is op verschillende plekken druk bezig met de herinrichting van straten en de vervanging van gele steentjes. Het werk levert overlast op maar het gaat om noodzakelijke werkzaamheden. Waar noodzakelijk zijn omleidingen aangegeven door middel van de bekende gele borden.