Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

06 juli 2021

Concept-Leidraad Openbare Ruimte voor de gehele gemeente

De binnenstad heeft al een aantal jaren een leidraad voor de aanpak van straten en pleinen. Er is nu ook een vergelijkbare visie voor de gemeente als geheel opgesteld. Deze Leidraad Openbare Ruimte is een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte. In de stad, maar nadrukkelijk ook in de omliggende dorpen. Met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met de voorlopige versie van de Leidraad Openbare Ruimte. Deze visie vloeit voort uit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen waarin het herwinnen van de openbare ruimte een van de pijlers is en uit de omgevingsvisie The Next City. Daarin is het verhogen van de Groningse leefkwaliteit het centrale thema.

Nieuwe inrichting
De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld. Niet met ontwerpen, maar met inspiratiebeelden.
Straten worden regelmatig aangepakt voor bijvoorbeeld de vervanging van de riolering, het verleggen van kabels & leidingen en de aanleg van Warmtenet. De Leidraad biedt dan beeldende ideeën voor een nieuwe inrichting. Deze beelden kunnen helpen in het gesprek met buurten en straten over de kans de leefkwaliteit te verhogen als er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen terugkomen.

Menselijke maat
De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, daar is de menselijke maat het meest sturend. Mobiliteit is niet langer maatgevend. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie maken samen de straat. Voor de totstandkoming van de Leidraad zijn in verschillende buurten zogenoemde belevingswandelingen georganiseerd met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Tijdens de wandelingen zijn indrukken van de openbare ruimte op kaarten aangegeven, de aandachtspunten benoemd en vertaald naar buurtopgaven.

Klik hier om de voorlopige versie van de Leidraad Openbare Ruimte te lezen.