Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

01 oktober 2020

In uitvoering: sanering grond Dudok aan het Diep

Wie voorbij Dudok loopt, valt het meteen op: de werkzaamheden zijn begonnen. De Gemeente Groningen gaat de komende tijd aan de slag met de herinrichting van deze plek, waarbij er ruimte komt voor ontspanning en horeca. Maar voordat het zover is, moet de bodem eerst worden schoongemaakt. Bij het gebruik van het tankstation is er namelijk een bodemverontreiniging ontstaan. De komende twee weken wordt de vuile grond afgegraven en afgevoerd. Vervolgens wordt de bodem aangevuld met schoon zand. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt ook het grondwater nog grondig schoongemaakt met behulp van een zuiveringsinstallatie.