Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

20 november 2019

Marseille Buiten/IRIS wint ontwerpprijsvraag Dudok aan het Diep

Publieksuitslag geeft de doorslag

De ontwerpprijsvraag voor de locatie Dudok aan het Diep is gewonnen door Marseille Buiten/IRIS. Het college van B&W neemt de uitkomst van vakjury en publieksstemming over. De ontwerpcombinatie krijgt opdracht hun ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Afhankelijk van de voortgang en de te doorlopen procedures verwachten B&W in 2021 te starten met de herinrichting van deze locatie aan de Diepenring.

De locatie Dudok aan het Diep krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming. Daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven. Drie ontwerpteams dongen mee: LAOS/Vector-i, Korth Tielens/DS en Marseille Buiten/IRIS. Online kon het publiek zijn voorkeur aangeven. Heel veel mensen hebben vanaf 31 oktober tot en met 8 november hun stem uitgebracht op een van de drie ontwerpen. Ook een vakjury heeft de ontwerpen getoetst. Alle stemmen opgeteld heeft dat geleid tot de winnaar Marseille Buiten / IRIS.

Het college van B&W constateert dat de inbreng van het publiek van doorslaggevende aard is geweest in de einduitslag van de prijsvraag. In totaal zijn er 8037 stemmen uitgebracht. Van de online uitgebrachte stemmen ging 47% naar het ontwerp van Marseille Buiten/IRIS. De nummers twee en drie, LAOS/Vector-i en Korth Tielens/DS scoorden resp. 36% en 17%.

De vakjury op zijn beurt waardeerde Korth Tielens/DS met 62 punten als beste. Marseille Buiten/IRIS was goede tweede met 56 punten. LAOS/Vector-i kreeg 43 punten. Omdat de publieksjury meetelde voor 25% en de vakjury voor 75% leidde de uiteindelijke optelsom tot de winnende 81 punten voor Marseille Buiten/IRIS.

De totaalbeoordeling is opgenomen in onderstaande tabel.

Jury Publiek Totaal
Marseille Buiten en IRIS 56 25,00 81,00
Korth Tielens en DS 62 9,10 71,10
LAOS en Vector-i 43 18,94 61,94

Het college van B&W is vol vertrouwen dat Dudok aan het Diep met het winnende ontwerp kan uitgroeien tot een nieuwe openbare verblijfsplek van formaat, die het Ebbingekwartier en de binnenstad met elkaar verbindt. Een plek met méér groen en een hoge verblijfskwaliteit. Een plek waar de ambitie van het college om de openbare ruimte terug te winnen en het streven naar een goede verbinding met het water kan worden waargemaakt.

Bij Marseille Buiten/IRIS is, zo schrijft de vakjury, in het ontwerp van de plek en specifiek de vlonder op overtuigende wijze invulling gegeven aan de beleving van het water en de inpassing in de omgeving. De vlonder kan als integraal onderdeel van het gebied, naast zitgelegenheid, ook volledig gebruikt worden als looproute, waarmee een eigen en toegevoegde levendigheid ontstaat. Naar het oordeel van de jury is sprake van een zorgvuldig en doordacht ontwerp.

De vakjury heeft de drie ingediende plannen getoetst op grond van het Programma van Eisen. De jury is lovend over de kwaliteit van de drie ontwerpen en is tot de slotsom gekomen dat de Groningers echt iets te kiezen hadden. Naast (landschaps-)architectuur heeft de vakjury ook beoordeeld op de aspecten financiële haalbaarheid, duurzaamheids-doelstellingen en de mate waarin het ontwerp past in de stedenbouwkundige setting van het totale invloedgebied.

Het voormalige benzinestation aan de Diepenring – een rijksmonument – markeerde decennialang de overgang van Diepenring naar het Boterdiep maar verandert straks in een groene, publiek toegankelijke verblijfplaats voor jong en oud. Om te ontmoeten, te spelen, of gewoon even weg te dromen op een mooie plek midden in de drukte van de stad.