Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

06 juni 2023

Nieuwe locatie taxistandplaatsen Grote Markt

Op de Grote Markt wordt volop gewerkt aan de nieuwe inrichting. Het plein wordt meer ingericht op verblijf en minder op doorgaand verkeer. Dit heeft ook effect op de verschillende verkeersstromen op het plein. Zo komen er nieuwe routes voor fietsers en logistiek verkeer en zijn in juli 2022 de bussen al een nieuwe route gaan rijden langs de Diepenring. Ook voor de taxi’s gaat er wat veranderen. Vanaf 1 juli 2023 wordt op de Grote Markt het deel heringericht waar de huidige taxistandplaatsen zijn opgesteld. Daarom worden de taxistandplaatsen verplaatst naar een nieuwe locatie.

Waar komen de taxistandplaatsen?
Voor de nieuwe locatie is een onderscheid gemaakt tussen een dag- en nachtsituatie, om zo de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

  • Standplaats 06:00 – 23:00 uur
    Overdag staan de taxi’s bij de oude bushalte in de Kreupelstraat (naast ABN AMRO). Taxi’s rijden weg via de Sint Jansstraat.
  • Standplaats 23:00 – 06:00 uur
    ’s Nachts staan de taxi’s op het Martinikerkhof (zuidkant Martinitoren). Taxi’s rijden weg via de Kreupelstraat.

De definitieve locatie voor de taxistandplaatsen moet nog worden bepaald. Voor de nieuwe locatie van de taxistandplaatsen wordt gekeken naar de omliggende straten van de Grote Markt. De periode waarin de taxistandplaatsen in de Kreupelstraat en Martinikerkhof liggen, wordt gebruikt als een proefperiode. Op basis van onderzoeken en reacties en ervaringen van omwonenden en taxichauffeurs wordt nog gekeken naar een definitieve locatie, die ingaat als de ‘nieuwe’ Grote Markt klaar is.

Taxistandplaats tijdens werkzaamheden Grote Markt

Herinrichting Grote Markt
De Grote Markt krijgt een nieuwe inrichting. Deze moet ervoor zorgen dat het plein aantrekkelijker wordt voor voetgangers. Wel blijft er ruimte voor fietsers in de vorm van twee noord-zuid routes over het plein. De ‘nieuwe’ Grote Markt moet een plek worden waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Met openbare– en commerciële zitmogelijkheden, speelelementen, water en groen. De toevoeging van groen is met name terug te zien in een groep van zo’n 25 bomen aan de oostzijde van het middenplein.De werkzaamheden op het plein zijn in september 2022 gestart en worden waarschijnlijk begin 2024 afgerond. Kijk voor meer informatie op jouwgrotemarkt.groningen.nl.