Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

11 juli 2024

Nieuwe verkeerssituatie Grote Markt

De herinrichting van de Grote Markt is klaar! De nieuwe inrichting is meer gericht op verblijf en minder op doorgaand verkeer. Dit heeft ook effect op de verschillende verkeersstromen en verkeersgebruikers op het plein. Zo zijn de bussen in juli 2022 al een nieuwe route gaan rijden langs de Diepenring en zijn de taxistandplaatsen verplaatst naar de randen van het plein. Ook zijn er nieuwe routes voor fietsers en logistiek verkeer.

De belangrijkste uitgangspunten voor verkeer zijn:

  • De Grote Markt is een autoluw gebied, waar alleen autoverkeer met een ontheffing mag rijden, bijvoorbeeld bevoorradend verkeer, taxi’s, en hulpverleningsdiensten.
  • Er zijn twee fietsroutes van noord naar zuid over het plein: vanaf de Oude Ebbingestraat voor het Stadhuis langs naar de Gelkingestraat en vanaf de Oosterstraat langs de oostwand van de Grote Markt in de richting van de Kreupelstraat. De fietsroute van oost naar west (en vice versa) is verplaatst naar de Rodeweeshuisstraat en het Kwinkenplein.
  • Logistiek vervoer kan ook via twee noord- zuidroutes over het plein: via de Oude Ebbingestraat voor het Stadhuis langs naar de Gelkingestraat en vanaf de Oosterstraat voor de oostwand langs naar de Kreupelstraat. Beide routes zijn in één richting.
  • Er zijn geen taxistandplaatsen meer op het plein. Voor de nieuwe locatie van de taxistandplaatsen wordt gekeken naar de omliggende straten van de Grote Markt. Omdat de taxistandplaatsen vanwege de werkzaamheden rondom de Grote Markt en bij cultureel centrum VRIJDAG een aantal keer wordt verplaatst, wordt deze periode gebruikt als proefperiode om uit te zoeken welke locatie het meest geschikt is als nieuwe taxistandplaats. Dit gebeurt op basis van onderzoeken en reacties en ervaringen van omwonenden en taxichauffeurs. Kijk voor de laatste informatie op gemeente.groningen.nl/taxi.
  • Hulpdiensten kunnen overal op het plein komen.

Wil je meer weten over de herinrichting van de Grote Markt? Kijk dan op jouwgrotemarkt.groningen.nl.