Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

02 juli 2024

Visserbrug komende 1,5 jaar gesloten voor verkeer, voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke brug

De Visserbrug, tussen de Visserstraat/Hoge der A en Verlengde Visserstraat/Lage der A, is vanaf dinsdag 2 juli 2024 gestremd voor al het verkeer. De brug is kapot gegaan en moet worden hersteld. De werkzaamheden beginnen in de week van 1 juli en gaan minimaal 1,5 jaar duren. Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke brug.

Reparatie
De Visserbrug kan niet meer worden bediend. Dit komt doordat een van de schanieren van de brug kapot is. Het kapotte scharnier zit op een lastige plek. Daarom moet de brug eruit worden gehaald. Omdat er ook een grootschalig onderhoud stond gepland voor de Vissersbrug, worden deze werkzaamheden ook meteen uitgevoerd. Hierdoor ligt de brug er tussen de 1,5 tot 2 jaar uit. Dit is korter dan wanneer de werkzaamheden los van elkaar zouden worden uitgevoerd.

Tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke brug. We verwachten dat deze brug eind juli 2024 wordt geplaatst. Tijdens het plaatsen is de vaarweg opnieuw een aantal dagen gestremd. De tijdelijke brug is beweegbaar. Hierdoor kunnen schepen met een staande mast gewoon langs deze brug varen.Totdat de tijdelijke brug er ligt, komt er een omleidingsroute voor fietsers en voetgangers.

Omleidingen voor autoverkeer
Auto's kunnen er voor langere tijd niet langs. Voor een goede doorstroming, worden de rijrichtingen aangepast: De Noorderhaven z.z. wordt gedeeltelijk twee richtingen. Op het deel van de Noorderhaven z.z. tussen de Visserbrug en de bocht wordt de rijrichting omgedraaid. Er komen twee omleidingsroutes. De eerste omleidingsroute loopt via de Westelijke en Noordelijke Ringweg en de Bedumerweg. De tweede omleidingsroute loopt via de Stationsweg.

Venstertijdengebied en zero-emissiezone
Het weghalen van de Visserbrug heeft ook gevolgen voor het venstertijdengebied van de binnenstad. Dit is het gebied waarin de bevoorrading van winkels en horeca binnen bepaalde tijden plaats moet vinden. Het gebied wordt daarom tijdelijk uitgebreid met de Noorderhaven z.z.. Bewoners en bedrijven voor wie dit geldt, krijgen hierover binnenkort bericht. De tijdelijke uitbreiding zal gelden zolang de Visserbrug niet beschikbaar is voor auto's en vrachtauto's. Daarnaast treedt per 1 april 2025 de zero emissie zone binnenstad in. In dit gebied mogen alleen bedrijfsvoertuigen rijden die geen uitlaatgassen uitstoten. Met het weghalen van de Visserbrug komt de Noorderhaven z.z. in dit gebied te liggen. Op dit moment wordt gekeken welke gevolgen dit heeft.