Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

30 november 2021

Plaatsing trillingschermen

Vanaf 6 december plaatst aannemer Heijmans trillingschermen in de grond onder de trottoirs in de omgeving van de Kattenbrug, voornamelijk aan weerszijden van het Schuitendiep. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Groningen op de Diepenring onderzoek gedaan naar optredende trillingen als gevolg van zwaar verkeer, zoals elektrische bussen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de kans op schade aan gebouwen door zwaar verkeer conform de richtlijnen verwaarloosbaar klein is. Gelijktijdig is de kans op hinder (een zodanig merkbaar gevoel van trillingen dat dit hinder oplevert) klein. Desondanks is niet volledig uit te sluiten dat trillingen door zwaar verkeer merkbaar zijn. De gemeente Groningen heeft daarom uit voorzorg besloten om op een aantal locaties op de Diepenring – dus ook in de omgeving van de nieuwe Kattenbrug – schermen in de grond te laten plaatsen die eventueel optredende trillingen door zwaar verkeer, zoals elektrische bussen, absorberen. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de aanstaande kerstdagen afgerond.