Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

31 januari 2019

Plannen Akerkhof stap verder

Bezwarencommissie verklaart ingediende bezwaren ongegrond

De plannen om bij de Akerk een aantrekkelijke verblijfsplek te maken kunnen doorgang vinden. Dat vindt de Adviescommissie Bezwaarschriften. Deze heeft geoordeeld dat de gemeente de juiste procedures heeft doorlopen. Dat betekent dat de voorgenomen kap van bomen, nodig om de plannen te realiseren, kan worden uitgevoerd.

Op 6 december 2018 hield de Adviescommissie Bezwaarschriften een hoorzitting. Aanleiding was een aantal bezwaren van onder andere de Bomenridders en de Vleermuizenwerkgroep. De commissie heeft nu dus geoordeeld dat de ingediende bezwaren ongegrond zijn. Daarmee is voor de gemeente de weg vrij om door te gaan met de voorgenomen plannen. Wel is nog beroep tegen het besluit mogelijk. De verwachting is dat de kap van de bomen eind februari, begin maart, zal starten, voordat het broedseizoen start. Daarna kan de herinrichting beginnen, in de loop van het voorjaar. In de loop van dit jaar zal de herinrichting worden voltooid.

De kap van vijf bomen is nodig om meer daglicht op de plek te krijgen. Ook komt er zo meer ruimte komt voor de resterende zes bomen. Om te bepalen welke bomen wel en welke niet worden gekapt, is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bomen. Op basis van dit onderzoek is ervoor gekozen om de 6 monumentale bomen in te passen in de plannen en de condities voor deze bomen te optimaliseren. De 5 bomen met een mindere kwaliteit worden gekapt. In de omgeving worden deze gecompenseerd door zes nieuwe bomen te planten, drie in de Astraat en drie in de Brugstraat.