Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

15 maart 2022

Plannen Dudok vorderen gestaag – uitvoering begin 2023

De gemeente is druk bezig om van de Dudok-locatie een mooie verblijfplek aan het water van de Diepenring te maken. Het plan is de afgelopen tijd op enkele onderdelen iets aangepast. Deze hebben de kwaliteit van het ontwerp overigens geen geweld aangedaan. Vier woonschepen worden verplaatst. Over één van deze boten zijn nadere afspraken gemaakt die de komende tijd worden uitgewerkt. Naar verwachting zijn de planologische procedures in december 2022 afgerond. Begin 2023 volgt dan de aanleg van de nieuwe verblijfsplek die dan eind 2023 gereed is.

Het voormalige gebouwtje van het pompstation van Dudok verkeert ondertussen in zeer matige staat van onderhoud. Het rijksmonument zal dan ook worden aangepakt en verduurzaamd. Het erin geplaatste netstation van Enexis wordt vervangen, waardoor extra ruimte beschikbaar komt die gebruikt kan worden als opslagruimte/keuken/kantoor. Op basis van het nu te maken definitieve ontwerp wordt een kostenraming opgesteld. De aanpak kan vervolgens gelijktijdig met de aanleg van de openbare ruimte rondom en de vlonder aan het water plaatsvinden.

Voor het straks gerevitaliseerde rijksmonumentale Dudok-paviljoen is ondertussen een ontwikkelstrategie opgesteld. De gemeente nodigt dit voorjaar belangstellenden uit die worden uitgedaagd niet alleen plannen te ontwikkelen voor het exploiteren van het Dudok-gebouw zelf maar ook na te denken over hoe hun plan past bij de ambitie deze plek te transformeren tot een aangename plek voor iedereen. Het paviljoen zal aansluitend vanaf eind 2023 voor 5 jaar worden verhuurd aan de uitverkoren exploitant.

Procedure exploitatie Dudok-gebouwtje
De procedure is nadrukkelijk geen aanbesteding, maar een procedure om op onder meer transparante en objectieve wijze tot de keuze voor het beste plan voor de invulling van het Dudok-gebouw en het bijbehorende terras Dudok aan het Diep te komen.

In de afgelopen jaren hebben meerdere ondernemers belangstelling getoond in de exploitatie. Zij en anderen kunnen in deze procedure formeel hun interesse kenbaar maken, door het indienen van een aanmelding zodra de procedure is gestart. Onder andere via deze weg zullen we kenbaar maken wanneer de procedure start.

Wil je meer weten over Dudok? Klik dan hier.