Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

06 augustus 2020

Proeftuin Grote Markt: alternatieve fietsroutes getest

Testen met alternatieve fietsroutes, mogelijkheden voor zitten en verblijf, een heus ‘huis’ in de toegang Kreupelstraat en aandacht voor groen en spelen. Op de Grote Markt vindt van 12 tot en met 15 augustus de eerste proeftuin Grote Markt plaats.

Tijdens de proeftuin zijn er diverse activiteiten op het plein. Zo gaat de gemeente fietsroutes testen over het plein en door de Oosterstraat en de Gelkingestraat. Tijdens deze dagen rijdt de bus niet over de Grote Markt, maar wordt deze omgeleid.

Daarnaast zijn er meer activiteiten. De meest in het oog springende is dat tijdens deze dagen in de opening van de Kreupelstraat met steigers en doek een gevel wordt opgetrokken die een verbeelding bevat van de situatie vroeger. Hiermee wil de gemeente laten zien dat deze opening in de bebouwing mogelijk later weer een nieuwe invulling kan krijgen, wanneer de bussen hier niet meer rijden. De Kreupelstraat blijft tijdens deze dagen wel toegankelijk voor (fiets-)verkeer. Ter plekke komen voor de gelegenheid ook zitjes en wordt op andere manieren aandacht besteed aan de thema’s waar de gemeente mee aan de slag wil, zoals groen en spelen.

Fietsroutes getest

Op woensdag 12 augustus van 12.00 tot 18.00 uur rijden fietsers in twee richtingen door de Gelkingestraat. Zij kunnen voor het Stadhuis langs het plein op en in noordelijke richting fietsen richting de Ebbingestraat. Er wordt ter plaatse op het plein een tijdelijke fietsroute gemarkeerd. De Oosterstraat is enkel voor voetgangers toegankelijk. Dit geldt ook voor het asfalt aan de oostzijde van de Grote Markt.

Op donderdag 13 augustus van 12.00 tot 18.00 uur mogen fietsers in twee richtingen door zowel de Gelkingestraat als de Oosterstraat. De oostkant van de Grote Markt is net als op woensdag alleen bestemd voor voetgangers. De fietsroute vanuit de Gelkingestraat voor het stadhuis langs richting de Oude Ebbingestraat geldt donderdag ook, maar daar komt nog een route bij vanuit de Oosterstraat, diagonaal richting de Oude Ebbingestraat.

Op vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus van 12.00 tot 18.00 uur rijden fietsers in twee richtingen door de Oosterstraat. Deze middagen is de Gelkingestraat voetgangersgebied. Fietsers fietsen aan de oostkant het plein over, net als nu het geval is.

Voor alle vier dagen geldt dat auto’s, bussen en ander gemotoriseerd vervoer tussen 12.00 en 18.00 uur zoveel mogelijk uit deze straten worden geweerd. Buiten deze uren functioneren de straten als normaal.

Een nieuwe Grote Markt
De komende jaren gaat de gemeente Groningen aan de slag met de herinrichting van de Grote Markt, als onderdeel van de binnenstadsaanpak Ruimte voor jou. De gemeente wil het plein weer de allure en kwaliteit geven die het verdient als meest centrale plein in onze mooie stad. Op weg daarnaar toe staat dit jaar in het teken van het maken van een Programma van Eisen. Eind dit jaar moet het programma van eisen klaar zijn, zodat het echte ontwerp voor het plein begin 2021 gemaakt kan worden. Als alle procedures zijn doorlopen, verwacht het college dat op zijn vroegst eind 2021 de schep in de grond kan.

Verkeersmonitoring met camera’s

Tijdens de proeftuindagen testen we alternatieve fietsroutes over de Grote Markt. Deze routes worden gemonitord door middel van videobeelden. Met deze beelden kunnen we analyseren hoe de routes zich ten opzichte van elkaar verhouden. De videobeelden worden na analyse vernietigd en er worden geen persoonsgegevens verwerkt.
Informatieborden rond de Grote Markt brengen passanten op de hoogte van deze verkeersmonitoring.