Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

25 juni 2022

Studenten Hanzehogeschool voeren onderzoeken uit op Damsterplein (english below)

Het is je vast wel eens opgevallen: op een hete zomerdag is het verdacht stil in de stad. Op zo’n dag is het op pleinen en straten met veel stenen extra warm en vermijden de meeste mensen deze plekken. Er is dan ook geen betere dag te bedenken om met een groep studenten onderzoek te doen naar het klimaat op het Damsterplein dan een junidag met zulke tropische temperaturen.

Op donderdag 23 juni gingen de studenten van de Hanzehogeschool Groningen gewapend met hittesensoren, infiltratietesten, een grondboor en emmers water uit de gracht op pad om het plein onder de loep te nemen. Voor de Gemeente Groningen voerden ze met projectleiders Allard Roest en Joey Koning verschillende onderzoeken uit. Zo keken ze naar de functies op het plein, de beleving en het gebruik van het plein door voorbijgangers, de staat van de biodiversiteit, en de infiltratiecapaciteit en temperatuur op verschillende plekken rondom het plein. Vooral dat laatste gaf veel te denken: zo was het onder de grote boom naast de Thai bijna 20 graden koeler dan op het midden van het plein. Alle inzichten samen leverden een aantal adviezen op over hoe het plein vergroening en beleving kan combineren. De studenten gaan in de toekomst door met deze onderzoeken naar hoe het Damsterplein weer een ‘coole’ plek kan worden.

____________________________________________________________________________________

Hanze University students conduct research on Damsterplein

You have probably noticed: on a hot summer day it is suspiciously quiet in the city. On such day it is extra hot on squares and streets with many stones and so most people avoid these places. There is therefore no better day to do research into the climate on Damsterplein with a group of students than a June day with such tropical temperatures.

On Thursday 23 June, the students of the Hanze University of Applied Sciences Groningen went to the Damterplein, armed with heat sensors, infiltration tests, an auger and buckets of water from the canal. They conducted various studies for the Municipality of Groningen with project leaders Allard Roest and Joey Koning. For example, they looked at the functions on the square, the experience and use of the square by passers-by, the state of biodiversity, and the infiltration capacity and temperature in various places around the square. Especially the temperature gave a lot to think about: it was almost 20 degrees cooler under the big tree next to the Thai than in the middle of the square. All insights together resulted in a number of recommendations on how the square can combine greening and experience. In the future, the students will continue these studies into how Damsterplein can become a ‘cool’ place again.