Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

23 september 2022

Succesvol wateropvangsysteem en bomen maken Grote Markt klaar voor de toekomst

Door de klimaatverandering neemt in Groningen het risico op droogte, hittestress en wateroverlast toe. Bij de herinrichting van de Grote Markt wordt hier onder andere op ingespeeld door de toevoeging van een bomengroep. Naast dat de bomen schaduw bieden op warme dagen, zit er in de grond een ingenieus wateropvangsysteem. Hierdoor krijgen de bomen ook tijdens droge periodes voldoende water. Om te controleren of het systeem goed werkt, is er een proefopstelling geplaatst op de campus van Zernike. Uit diverse metingen blijkt dat het systeem zeer succesvol is.

Tegengaan wateroverlast
Bij grote regenbuien stroomt water naar het laagste punt in de omgeving. In de omgeving van de Grote Markt is dit het Gedempte Zuiderdiep. Om wateroverlast op het Gedempte Zuiderdiep tegen te gaan, is er in het ontwerp voor de nieuwe Grote Markt een aantal maatregelen getroffen. Zo wordt er een nieuw regenwaterriool aangelegd en worden er aanpassingen gedaan in het straatwerk, waardoor er minder regenwater naar het Gedempte Zuiderdiep wordt afgevoerd en meer water richting de Diepenring. Ook komt een berging onder de bomen in de grond die water opvangt en bewaart, zodat de bomen hier in droge periodes water vandaan kunnen halen.

Ingenieus wateropvangsysteem
De berging onder de bomen bestaat uit twee lagen kratjes. Als het regent stroomt het water van de straat en de daken van omliggende gebouwen via het nieuwe regenwaterriool naar de kratjes onder de bomen toe. Zo gaat het dakwater van het Stadhuis rechtstreeks naar de bomengroep. Eerst wordt de onderste laag met kratjes gevuld. Deze laag is bedoeld voor de voeding van de bomen. Bij hevige regenbuien kan de bovenste laag kratjes ook vollopen. Het water wordt hier tijdelijk vastgehouden en wordt vervolgens vertraagd afgevoerd.

Klimaatadaptieve proeftuin op Zernike
In de proeftuin op de Zernike Campus van BuildinG /Hanzehogeschool wordt gewerkt aan innovatieve methodes en oplossingen voor regionale klimaatvraagstukken. Sinds december 2021 is hier een proefopstelling gemaakt met een boom en het wateropvangsysteem zoals deze ook onder de bomen op de Grote Markt komt te liggen. De resultaten zijn zeer positief. De boom in de proeftuin groeit goed, zonder dat de beheerder extra water hoeft te geven. Zelfs niet tijdens de droge zomerperiode.