Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

21 februari 2018

voorlopig ontwerp kattenbrug en sint jansstraat vastgesteld

Een nieuwe brug over het Schuitendiep, herinrichting van de Sint Jansstraat en maatregelen om de bussen in de toekomst over de Diepenring te laten rijden. Het college van B&W zet hiermee een forse stap in de aanpak van de oostelijke binnenstad.

Met de besluiten maakt het college de sprong naar de oostkant bij de aanpak van de binnenstad. De maatregelen moeten het mogelijk maken om in de toekomst de Grote Markt busvrij te maken. Daarmee komt er extra ruimte voor voetgangers en fietsers in het hart van de stad.

De Kattenbrug komt in het verlengde van het Kattendiep en overspant straks het Schuitendiep. Aan de oostelijke kade komt meer ruimte met extra groen, waarmee de kade meer een verblijfsfunctie krijgt. Aan de Diepenring worden maatregelen getroffen om de doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te vergroten, onder andere door het verlagen van de maximum snelheid en door het wegprofiel aan te passen op gedeeltes van de Diepenring.

Het nieuwe ontwerp voor de Sint Jansstraat is gebaseerd op de historische stedenbouwkundige opzet van dit deel van de stad. De gele steen wordt doorgetrokken tot aan de Sint Jansbrug, zoals dat ook eerder in de Astraat is gebeurd. De route naar de parkeergarages van het Forum en van het Provinciehuis krijgt bij het ontwerp extra aandacht, mede vanwege de toekomstige opening van de parkeergarage bij het Groninger Forum.

Verder wil het college van B&W invulling geven aan de motie Diepenring van de gemeenteraad, door gefaseerd de komende jaren 100 parkeerplaatsen op te heffen. De gemeenteraad heeft eerder de wens geuit om het aantal parkeerplaatsen aan de Diepenring te verminderen. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor verbetering van de verblijfskwaliteit.

In totaal gaat het om een investering van bijna 9,4 miljoen euro. Het college vraagt hiervoor een krediet bij de gemeenteraad aan ter hoogte van € 8.132.000,-.
De gemeenteraad bespreekt de plannen naar verwachting in maart 2018. Als de gemeenteraad akkoord gaat, volgen nog definitieve ontwerpen. De aanleg van de Kattenbrug is gepland in 2019. De herinrichting van de Sint Jansstraat vindt nog dit jaar plaats.