Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

18 februari 2021

Voorlopige voorziening Kattenbrug door rechter afgewezen

Op vrijdag 19 februari start de noodzakelijke kap van de bomen op beide kades tussen de Steentilbrug en de nieuw te bouwen Kattenbrug. De voorzieningenrechter heeft de voorlopige voorziening, bedoeld om de bouw van de brug inclusief het kappen van de bomen op te schorten, afgewezen. Zij kan de stelling, dat met de aanleg van de brug het beschermde stadsgezicht wordt vernietigd, mede door het positieve advies van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, niet volgen. Daarnaast ziet de voorzieningenrechter, door de gedane onderzoeken, metingen en het monitoringsplan, geen grond voor het oordeel dat er geen deugdelijk onderzoek is gedaan naar de risico’s op schade dan wel onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Dit betekent dat de bomen gekapt mogen worden, de resterende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd mogen worden en dat de feitelijke bouw half maart start.