Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

29 november 2023

Werkzaamheden rond bouwblok VRIJDAG

Volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van het bouwblok in de Sint Jansstraat. Kunstencentrum VRIJDAG is nu verspreid over drie locaties in de stad. Zo gauw de nieuwbouw gereed is, komt het kunstencentrum in zijn geheel terug op deze plek. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden komen rondom het bouwblok bouwschuttingen te staan. Het verkeer kan de komende maanden enige hinder ondervinden in de St. Jansstraat, maar de weg blijft geopend voor verkeer. Voetgangers worden omgeleid via de Schoolstraat/Nieuwe Markt/Popkenstraat.

Afgelopen voorjaar zijn de vergunningen aangevraagd die nodig zijn om het project mogelijk te maken. Tegen de kap- en sloopvergunning waren bezwaren ingediend. Half november heeft de bezwaarschriftencommissie geoordeeld dat de kapvergunning en de sloopvergunning terecht zijn verleend en dat de bezwaren ongegrond zijn. Dit betekent dat de gemeente verder kan met de voorbereidende werkzaamheden. Zie voor meer informatie over het project: https://gemeente.groningen.nl/vrijdag