13. Besluitvorming parkeergarage Haddingestraat

(gereed 2023)

In het parkeerbeleid uit 2010 staat als ambitie om de huidige parkeergarage Haddingestraat te onttrekken aan de openbaarheid. Dit gebeurt in samenhang met de opening van de nieuwe Forumgarage. Op termijn biedt dit mogelijk ruimte voor de ontwikkeling van dat gebied. Ook omdat de hoeveelheid autoverkeer in de Haddingestraat en Pelsterstraat dan sterk zal verminderen.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 17 december 2017 het definitief ontwerp Brugstraat en Munnekeholm vastgesteld. Onderdeel van het collegebesluit was het voorstel aan de gemeenteraad om de parkeergarage Haddingestraat nog in elk geval 5 jaar als commerciële parkeergarage te laten exploiteren. De extra inkomsten die dit oplevert vloeien voor een belangrijk deel rechtstreeks terug naar de binnenstad. De gemeenteraad heeft begin 2018 met het voorstel van B&W ingestemd. De komende jaren wordt inzake de parkeergarage Haddingestraat een besluit genomen over de periode na de eerste vijf jaar.

13. Besluitvorming parkeergarage Haddingestraat

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 13. Besluitvorming parkeergarage Haddingestraat

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.