Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Haddingestraatgarage

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Zo ook de omgeving van de Haddingestraat. De gemeente Groningen krijgt eind 2024 de parkeergarage in haar bezit. Zoals het nu lijkt, wordt de parkeergarage daarna zo snel mogelijk gesloten en gesloopt, om leegstand te voorkomen. Door het sluiten van de parkeergarage komt er minder verkeer in het gebied, waardoor er meer ruimte ontstaat voor groen en verblijf. Dit biedt kansen om zowel de locatie van de garage als het gebied eromheen opnieuw in te richten.

Onderzoeken van mogelijkheden voor locatie

De gemeente Groningen is bezig met een variantenstudie om de verschillende mogelijkheden voor de locatie in beeld te brengen. Op basis van de studie en gesprekken met de omgeving, wordt er vervolgens een Stedenbouwkundig Programma van Eisen gemaakt. Hierin staan de eisen waaraan de nieuwe invulling van de locatie moet voldoen. In het najaar van 2024 volgt een nadere uitwerking van de mogelijke varianten waarover verdere gesprekken kunnen worden gevoerd met de omgeving. Daarna wordt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de locatie vastgesteld. Als er vervolgens een ontwikkelaar is geselecteerd, kan er worden gestart met het ontwerp voor de nieuwe locatie.

Tijdelijke invulling Haddingestraatgarage

Omdat de plannen voor de nieuwe invulling nog niet klaar zijn op het moment dat de Haddingestraatgarage in het bezit van de gemeente komt, wordt er eerst gekeken naar een tijdelijke invulling van de locatie. De verwachting is dat de tijdelijke invulling minimaal 2 jaar duurt. Ook over deze tijdelijke invulling worden gesprekken gevoerd met de omgeving.

Herinrichting openbare ruimte

Naast de herontwikkeling van de locatie van de parkeergarage, gaat de gemeente Groningen de openbare ruimte van de Haddingestraat en Pelsterstraat opnieuw inrichten. Voordat met het ontwerp voor de openbare ruimte kan worden gestart, is het van belang dat het uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie van de parkeergarage zijn vastgesteld.

Eerste inloopbijeenkomst

Op dinsdag 16 juli 2024 was er een startbijeenkomst voor omwonenden, ondernemers in de directe omgeving en andere belanghebbenden. De gemeente Groningen gaf tijdens een inloopavond informatie over het proces en de mogelijkheden voor zowel de herontwikkeling van de garagelocatie als de herinrichting van het gebied eromheen. Bezoekers konden vragen stellen en ook hun wensen, ideeën en zorgen delen. Bij de locatie van de parkeergarage ging het niet alleen om de tijdelijke, maar ook om de definitieve invulling.

Er waren ongeveer 20 geïnteresseerden aanwezig bij de eerste inloopbijeenkomst. Zij konden hun zorgen, wensen en ideeën met ‘geeltjes’ op grote borden plakken. Ook konden ze een reactie achterlaten op een formulier. Voor de invulling van de garagelocatie is onder andere behoefte aan groen, parkeergelegenheid, (gemengd) wonen en een fietsenstalling. De thema’s groen en (fiets)parkeren komen ook terug in de input voor de herontwikkeling van de openbare ruimte. Daar zijn veiligheid, toegankelijkheid, (straat)verlichting, goede stoepen, geluidsoverlast en afval ook belangrijke onderwerpen voor omwonenden.

Tijdlijn

  • 2024 - overname garage naar de gemeente Groningen
  • 2025 en verder - start herontwikkeling gebied
Haddingestraatgarage
Haddingestraatgarage

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.