Gelkingestraat

Bijgewerkt op 22 november 2021

Ook in de Gelkingestraat verdwijnt de bus. Samen met de ondernemers en omwonenden gaan we de inrichting van de Gelkingestraat opnieuw tegen het licht houden. Aandachtspunt hierbij is de wijze waarop de fietser hier in twee richtingen kan rijden. In het nog te maken ontwerp voor de gehele straat krijgen ook de andere functies hun plek, met aandacht voor voetgangers, laden en lossen en verblijfskwaliteit. Ook hier worden de kansen voor vergroening geïnventariseerd en waar mogelijk benut. Speciale aandacht gaat uit naar de kopse kanten van de straat en de aansluiting naar de zijstraten.

Onderzocht wordt of bij de herontwikkeling van de C&A-locatie een openbare fietsenstalling kan worden toegevoegd, gekoppeld aan de route Gelkingestraat.

Gelkingestraat

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.