17. Herinrichting Gelkingestraat

(gereed 2023)

Bijgewerkt op 7 december 2020

Ook in de Gelkingestraat verdwijnt de bus. Samen met de ondernemers en omwonenden gaan we de inrichting van de Gelkingestraat opnieuw bekijken. Aandachtspunt hierbij is de wijze waarop de fietser hier in twee richtingen kan rijden. In het nog te maken ontwerp voor de gehele straat krijgen ook de andere functies hun plek, met aandacht voor voetgangers, laden en lossen en verblijfskwaliteit. Ook hier worden de kansen voor vergroening geïnventariseerd en waar mogelijk benut. Speciale aandacht gaat uit naar de koppen van de straat en de aansluiting naar de zijstraten. 

17. Herinrichting Gelkingestraat

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.