Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Aanpak gangen en stegen

In november 2022 is een motie vastgesteld over onze stegen in de binnenstad, in goed Gronings ‘gangen’ genoemd. In de motie wordt gewezen op de aanpak van de Papengang die met het werk van kunstenaars sterk is verbeterd. Ook andere gangen kunnen een verbetering gebruiken, gezien het feit dat verloedering en criminaliteit op de loer liggen. Bovendien zijn de historische gangen te mooi om ze in slechte staat te laten vervallen. Het college is verzocht een kleine steegjes (oftewel gangen) aanpak te ontwikkelen en daarbij onder andere, maar niet uitsluitend, kunstenaars, creatievelingen, inwoners, ondernemers en politie te betrekken.

We onderscheiden een tweetal fasen in dit project: een analysefase (inventariseren van beleid, van de gangen inclusief eigenaarschap, categoriseren van de gangen) en een uitvoeringsfase (prioriteren van de gangen die een aanpak nodig hebben). De analysefase is afgerond. Daarna is besloten om de aanpak van de gangen - waar dat kan - mee te nemen in de verschillende projecten vanuit het uitvoeringsprogramma binnenstad.

Kaart

Aanpak gangen en stegen
Aanpak gangen en stegen

Tijdlijn

  • 2022 - motie aangenomen voor ontwikkelen aanpak gangen
  • 2023 - aanpak presenteren
  • Vanaf 2024 - aanpak gangen binnen projecten uitvoeringsprogramma binnenstad

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.