Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Oude Ebbingestraat

Sinds de zomer van 2022 is de bus uit het straatbeeld van de Oude Ebbingestraat verdwenen. Dit biedt kansen om het gebied opnieuw in te richten. Omdat er minder ruimte nodig is voor verkeer, blijft er meer ruimte over om de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Bijvoorbeeld door hier meer bankjes en groen toe te voegen. Bij de nieuwe inrichting hoort ook een nieuw straatprofiel, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Verkeersroutes

Hoewel in de visie Bestemming Binnenstad (2016) er nog vanuit werd gegaan dat de Oude Ebbingestraat kon worden toegevoegd aan het autovrije gebied, blijkt uit recente verkeerskundige analyses dat dit toch niet wenselijk is vanwege de beperkte bereikbaarheid van straten en parkeerplaatsen (voor bewoners). Dit geldt bijvoorbeeld voor de parkeerplaatsen van bewoners van Mercado of bewoners uit de Hofstraat en Jacobijnerstraat.

Wat ook meespeelt, is het belang van de nieuwe oost-west fietsverbinding door de binnenstad. Deze loopt na de herinrichting van de Grote Markt niet meer langs de noordzijde van het plein, maar via het Kwinkenplein en de Rodeweeshuisstraat. Vanwege het grote aantal fietsers, willen we de hoeveelheid autoverkeer in deze straten zoveel mogelijk beperken.

Daarnaast is de route van de Grote Markt richting de Bloemsingel/ UMCG-Noord via de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor fietsers en voetgangers. Om de route aantrekkelijker en toegankelijker te kunnen maken, is het niet wenselijk om autoverkeer in twee richtingen door de straten te laten rijden.

Dat de Oude Ebbingestraat niet autovrij wordt, betekent niet dat er geen aantrekkelijk gebied van kan worden gemaakt voor fietsers en voetgangers. Bij de herinrichting wordt gekeken naar de fietser en voetganger als hoofdgebruikers, met de auto te gast. Omdat het aantal parkeerplaatsen (voor bezoekers) op straat wordt teruggebracht, zal er minder zoekverkeer zijn. Waarschijnlijk wordt het gebied over een tijdje alleen nog gebruikt door autoverkeer met een specifieke bestemming, bijvoorbeeld een bewonersstalling, de bevoorrading van ondernemingen of voor het gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen en taxistandplaatsen.

De afwijking van de binnenstadsvisie wordt nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, als onderdeel van de vaststelling van het definitief ontwerp voor de herinrichting van het Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.