Verkeerslichten Maagdenbrug worden vanaf oktober 2023 uitgezet

Omdat de bussen sinds juli 2022 niet meer via de Grote Markt rijden, is het aantal bussen op de Diepenring toegenomen. Sindsdien staan er regelmatig lange rijen bij de verkeerslichten bij de Maagdenbrug.  Om te kijken hoe deze situatie verbeterd kan worden, is in december 2022 een proef gedaan met de verkeerslichten. Tijdens de proef zijn de verkeerslichten tijdelijk uitgezet. Hierdoor namen de wachttijden enorm af. Ook bleek dat het kruispunt ook zonder werkende verkeerslichten de hoeveelheid verkeer goed aan kon en dat er geen onveilige situaties ontstonden.

Vanaf oktober 2023 wordt het kruispunt daarom gewijzigd en zullen de verkeerslichten buiten werking worden gezet. Om de verkeersveiligheid te bevorderen, wordt de voorrangssituatie gewijzigd en wordt er een 30 km/uur-regiem ingevoerd.  Tot begin 2024 wordt de nieuwe verkeerssituatie samen met de politie, het OV-bureau, de Fietsersbond en de Werkgroep Toegankelijk Groningen gemonitord.