Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

25 oktober 2022

Aanleg ondergronds bewateringssysteem voor nieuwe bomen Grote Markt

Deze week is men op de Grote Markt zuidzijde druk met de aanleg van een ondergronds wateropvangsysteem voor een grote plataanboom die daar eind volgend jaar wordt geplaatst. Volgend jaar volgen soortgelijke werkzaamheden voor de dan eveneens te planten bomen aan de oostzijde en de noordzijde van de Grote Markt.

Er is een groot gat van 10×10 meter en 1,50 meter diep gegraven, waarin een ingenieus systeem van kunststof kratten wordt geplaatst. In tijden van klimatologische verandering, hittestress en droogte levert dit systeem de boom voldoende water. Water wordt vanaf onder andere de daken van het Stadhuis en het Goudkantoor naar de bomen geleid.

Al dat gratis regenwater wordt via de regenpijp en ondergrondse leidingen vervoerd naar het krattensysteem dat als een soort wateropvangbassin 1.50 meter onder het maaiveld ligt. De kratten van 30 cm hoog zijn verdeeld over het terrein van 10 x 10 meter. In het midden van het krattensysteem wordt in een bed van speciale boomgrond volgend jaar de nieuwe plataan van 40 tot 50 jaar oud geplant en verankerd. De boom die nu nog in de opslag bij de Brabantse kweker klaar staat, heeft vervolgens 5 jaar garantie en wordt al die tijd onderhouden en gemonitord voordat deze in beheer komt bij de uiteindelijke beheerder. Zijn wortels zullen zich volledig gaan verspreiden door het krattensysteem.

In tijden van veel regen vult het systeem onder de boom zich met vele liters schoon water. Het is als zodanig de voedingsbodem voor de boom. In tijden van droogte kan de boom via zijn wortels zo voldoende water tot zich nemen. Bij een teveel aan gevallen water is het systeem zodanig gereguleerd dat het via een overstort automatisch naar lagere plekken richting Diepenring wegstroomt.

Dit krattensysteem wordt in de loop van volgend jaar ook aangelegd onder de plek waar (recht tegenover Vindicat en het hotel) de bomengroep komt te staan. Ook aan de noordzijde van de Grote Markt en op het Waagplein komen vergelijkbare systemen. Ze staan allemaal met elkaar in verbinding als een soort communicerende vaten. In totaal zal zo’n 2000 m2 van het ondergrondse Grote Markt-gebied gevuld worden met dit systeem, wat neerkomt op zo’n 10 % van het gehele oppervlak van het plein-gebied. Sensoren monitoren na ingebruikneming zuurstofgehalte en watergehalte. Het systeem is vorig jaar met succes getest op het Zernike-terrein. Het is bewezen technologie die nu voor het eerst op deze schaal in een (stenige) binnenstad als Groningen wordt toegepast.

Bij hoosbuien dient het systeem er tevens voor om overtollig regenwater snel op te slaan zonder dat ter plekke wateroverlast ontstaat. Daarna wordt het geleidelijk via het ondergrondse buizennet weer afgevoerd. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Het nieuwe systeem is een belangrijke stimulans voor de gestaag groeiende bomen op de steeds groener wordende Grote Markt.