Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

13 oktober 2022

Buurtbewoners denken tijdens informatiemarkt na over toekomst Damsterplein (English below)

Op zaterdag 8 oktober konden buurtbewoners van het Damsterplein langskomen op een informatiemarkt om mee te denken over de toekomst van het plein. Zo werd er onder andere gevraagd hoe we van het Damsterplein een fijne plek (voor de buurt) kunnen maken en hoe we de indentiteit van het Damsterplein kunnen versterken. Naast meedenken over de toekomst van het plein, konden bezoekers ook meedoen aan een workshop yoga of leren hoe ze hun eigen omgeving kunnen vergroenen. Ook onthulde wethouder Mirjam Wijnja een bankje waarop informatie over het project te vinden is.

Herinrichting van het Damsterplein
Op het verharde Damsterplein kan het in de zomermaanden heel warm worden. Ook is er, als gevolg van forse regenbuien, soms sprake van wateroverlast. Daarom wordt het Damsterplein opnieuw ingericht. In de nieuwe inrichting wordt niet alleen gekeken naar klimaatadaptieve maatregelen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan, maar wordt er ook gekeken naar het gebruik van het plein. Het Damsterplein moet uiteindelijk ook een fijne verblijfsplek worden. De gemeente Groningen ontvangt 1 miljoen euro subsidie van het Europese programma LIFE om de plannen te realiseren.

_______________________________________________________________________________________

Neighbourhood talks about future Damsterplein during information market

On Saturday October 8th, local residents of Damsterplein were able to visit an information market to think about the future of the square. For example, they were asked how we can make Damsterplein a nice place (for the neighbourhood) and how we can strengthen the identity of Damsterplein. In addition to thinking about the future of the square, visitors could also participate in a yoga workshop or learn how to make their own environment greener. Alderman Mirjam Wijnja also unveiled a bench on which information about the project can be found.

Transformation of Damsterplein
It can get very hot on the paved Damsterplein in the summer months. There is also sometimes flooding as a result of heavy rain showers. That is why the Damsterplein is being redesigned. The new layout not only looks at climate-adaptive measures to combat heat stress and flooding, but also looks at the use of the square. The Damsterplein should ultimately become a pleasant place to stay. The municipality of Groningen will receive a 1 million euro subsidy from the European LIFE program to realize the plans.