Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

25 september 2022

Herinrichting Dudok weer stap dichterbij

B&W hebben het definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte Dudok aan het Diep vastgesteld. Het gebied langs de noordoostelijke Diepenring wordt omgevormd tot een publieke plek met meer ruimte voor groen, ontmoeten, verblijfskwaliteit en meer kansen voor recreatie op en aan het water. De plek zal waarschijnlijk uitgroeien tot een nieuwe openbare publiekstrekker van formaat, een hotspot die het Ebbingekwartier en de oude binnenstad met elkaar verbindt. De totale herinrichtingskosten zijn nu bepaald op € 3,25 miljoen. Het niveau voor beheer en onderhoud van de nieuwe, groene verblijfsplek aan de Diepenring wordt na de herinrichting opgehoogd. De gemeenteraad zal zich binnenkort over het raadsvoorstel buigen.

Na vaststelling kan dan een aannemer worden geselecteerd. Als alle laatste procedures zijn doorlopen, dan kunnen de werkzaamheden in de loop van 2023 van start gaan.

Tegelijkertijd is het ook de bedoeling om het rijksmonumentale Dudok-gebouw te restaureren en te verduurzamen. De kosten hiervan zijn begroot op 8 ton. Voor de exploitatie van het Dudok-gebouwtje loopt ondertussen een selectieproces. Gezocht wordt naar een exploitant die het monumentale gebouw een invulling geeft met een uitnodigende uitstraling naar de omgeving; horeca behoort tot de mogelijkheden. Eind december 2022 wordt de definitieve exploitant bekend gemaakt.

Dudok aan het Diep wordt de plek waar vergroenen en het terugwinnen van de openbare ruimte hand in hand gaan om de verblijfskwaliteit op en aan de Diepenring te vergroten en de verbinding met het water te maken. Na een publieke ontwerpprijsvraag waaraan destijds zo’n 8000 mensen hun stem hebben uitgebracht, werd het ontwerp van Marseille Buiten/Iris architecten uitgekozen. Dit is nu dus tot een definitief ontwerp uitgewerkt.

Veel extra groen
Direct in het oog springt de royale houten vlonder in het water voor de rijksmonu­men­tale kademuur. Deze toevoeging maakt het mogelijk het water letterlijk aan te raken, een kwaliteit die tot nu toe maar weinig voorkomt langs de Groninger Diepenring. Deze steiger en de strook langs het water kenmerken zich door een sterk publiek karakter en zijn voor iedereen toegankelijk. Ook speelaanleidingen voor kinderen, een beeld van een benzinepomp en een watertappunt maken deel uit van het definitief ontwerp. In het plan is ruimte voor twee horecaterassen. In het plan is veel ruimte voor groen. De bestaande bomen worden allemaal behouden; enkele daarvan krijgen een groeiplaats­verbetering. Twintig nieuwe parkbomen worden toegevoegd. Hittestress in dit deel van de binnenstad wordt zodoende fors verlaagd. Dudok wordt een fijne plek om te verblijven!