Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

19 september 2019

Autoparkeerplaatsen worden fietsparkeervakken

In de Pelsterstraat en Haddingestraat worden binnenkort enkele autoparkeerplaatsen opgeheven om plaats te maken voor extra parkeerruimte voor fietsen.

Het gaat om twee parkeerplaatsen per straat. De gemeenteraad vroeg het college eerder deze maatregel door te voeren. Bij de keuze voor de plekken is gekeken naar locaties die het meest kansrijk zijn, zoals een relatief korte afstand tot de Vismarkt en een snelle uitvoerbaarheid. Door 4 autoparkeerplaatsen om te zetten naar fietsparkeren kunnen totaal circa 60 fietsparkeerplekken toegevoegd worden. De verwachting hierbij is dat hierdoor (veel) minder fietsen midden op de stoep belanden. Met de fietsstallingsplekken wordt de toegankelijkheid van de Pelsterstraat en Haddingestraat op deze manier een stuk verbeterd. De werkzaamheden worden begin oktober 2019 uitgevoerd.