Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

01 november 2023

Bezoek Let’s Gro op 3,4,5 november en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in de binnenstad

Op 3,4 en 5 november 2023 vindt het gratis festival Let’s Gro weer plaats in het Forum. Tijdens Let’s Gro kun je meer te weten komen over de toekomst van Groningen. Ook staat er een aantal onderdelen vanuit de binnenstadsaanpak Ruimte voor Jou op het programma. Zo wordt op vrijdag 3 november tussen 10.00 en 11.00 uur de eerste boom van de bomengroep op de Grote Markt geplant, kun je tussen 11.00 en 17.00 uur terecht bij het informatiepunt over het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou en wordt van 17.30 tot 18.30 uur een lezing gehouden over de gangen en stegen in de binnenstad. De dag erna, op zaterdag 4 november, is er van 12.00 tot 13.00 uur een lezing over de uitgangspunten voor de binnenstad in 2050, kun je van 13.00 tot 16.00 uur bij het informatieloket Doe het Zero terecht met vragen over de toekomstige zero-emissiezone in Groningen en kun je van 14.00 tot 15.30 uur meelopen met een rondwandeling door de binnenstad. Dus kom vooral langs!

Wil je meer weten over de programmaonderdelen? Lees dan de beschrijvingen hieronder!

Vrijdag 3 november – 10.00 tot 11.00 uur – Planten eerste boom van bomengroep Grote Markt – Grote Markt
Op de Grote Markt waren eeuwenlang geen bomen, maar dat gaat straks veranderen. In het inrichtingsplan zijn namelijk niet alleen nieuwe losse bomen opgenomen, maar ook een groep van in totaal 28 bomen aan de oostzijde van het plein. Op vrijdag 3 november wordt tussen 10.00 en 11.00 uur de eerste boom (of eerste paar bomen) van de bomengroep geplant. Hier maken we een feestelijk moment van met onder andere de wethouders. Daarnaast zal in de gaten van de overige bomen die nog geplant moeten worden, groene lichtstralen worden geplaatst. Deze lichtstralen moeten tot hoog in de lucht reiken, waardoor ze in alle uithoeken van de stad te zien zijn. Dit geeft een mooi beeld van waar en hoeveel bomen er op de Grote Markt komen te staan.

Vrijdag 3 november – 11.00 tot 17.00 uur – informatiepunt Ruimte voor jou – maquette in de hal van het Forum
Er gebeurt ontzettend veel in de binnenstad. Zo wordt er volop gewerkt op de Grote Markt, zijn de werkzaamheden bij Dudok aan het Diep net gestart en worden er plannen gemaakt voor de Ooster- en de Gelkingestraat en bijvoorbeeld het Kwinkenplein. Ook wordt er gewerkt aan de toegankelijkheid en verduurzaming van de binnenstad. Kom langs bij de expositie en laat je informeren over de laatste ontwikkelingen.

Vrijdag 3 november – 17.30 tot 18.30 uur – De gangen en stegen van Groningen herontdekt – Camera 3
De binnenstad van Groningen kent vele gangen en stegen. Deze stegen maakten van oudsher deel uit van het stedelijk leven en waren onderdeel van de openbare ruimte van de stad. De gangen en stegen hebben deels hun functie verloren en zijn verworden tot ‘achterafplekken’ met weinig ruimtelijke en verblijfskwaliteit. Tijdens deze lezing worden de gangen uit de vergetelheid gehaald, door het verhaal van de historie van de stegen te vertellen en de verborgen schoonheid te ontdekken. Er wordt ingegaan op de vraag: zijn er mogelijkheden om de belevingswaarde en verblijfskwaliteit van de gangen en stegen te verbeteren, waardoor ze weer een positieve en meer zichtbare bijdrage leveren aan de stad? De recente aanpak van de Papengang heeft laten zien dat hier kansen liggen. Het succes van de aanpak van de Papengang is echter niet een op een te kopiëren naar alle andere gangen en stegen in de binnenstad. Elke gang heeft zijn eigen karakter.

Zaterdag 4 november – 12.00 tot 13.00 uur – Geleide groei: hoe ziet de binnenstad eruit in 2050? – Rabostudio
Hoe groot is onze binnenstad in 2050? Wat zijn dan de opgaven rond auto’s, fietsen en lopen? Met hoeveel zijn we dan en zijn dat enkel studenten? Hoe gaan we om met bouwhoogtes, gaan we de lucht in of juist niet? Ook: hoe behouden en versterken we de Groningse identiteit? Iedereen heeft wel een beeld van hoe de samenleving er in 2050 uit ziet. Zo ook stadsbouwmeester Nathalie de Vries. Tijdens een lezing van ongeveer een uur vertelt zij samen met gemeentelijk landschapsarchitect Jaco Kalfsbeek over de uitgangspunten voor de binnenstad in 2050. Ook gaan ze hierover in discussie met het publiek. Want hoe moet onze binnenstad de komende jaren doorontwikkelen? Waar leggen we de accenten en wat gaan we juist afremmen? Hoe zorgen we ervoor dat in de beperkte beschikbare ruimte de binnenstad steeds beter, gezonder en duurzamer wordt?

Zaterdag 4 november – 13.00 tot 16.00 uur – Informatieloket Doe het Zero: uitstootvrij rijden in de binnenstad – Nieuwe Markt
Of je er nu woont, winkelt of onderneemt: we zijn allemaal gebaat bij een aantrekkelijke en gezonde binnenstad. Om de leefbaarheid van onze stadscentra te verbeteren, werken overheden en bedrijven samen om alle transport en logistiek in de binnenstad vanaf 2025 uitstootvrij te maken. Ook in de binnenstad van Groningen wordt een zero-emissiezone aangewezen. Binnen die zone mag vanaf 1 april 2025 bevoorrading alleen nog maar emissievrij plaatsvinden, dus: elektrisch, met waterstof of op de fiets. Benieuwd wat dit voor jou of voor jouw bedrijf betekent? Kom dan langs bij ons informatiepunt. Hier kun je een aantal emissievrije voertuigen bekijken en advies inwinnen.

Zaterdag 4 november – 14.00 tot 15.30 uur – Ronde binnenstad – Verzamelen bij maquette in de hal van het Forum
De binnenstad van Groningen is volop in ontwikkeling. Zo wordt er hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Grote Markt, is de Rodeweeshuisstraat bijna klaar en worden er plannen gemaakt voor het Kwinkenplein. Maar er wordt niet alleen gewerkt aan de pleinen en straten in de binnenstad. Er zijn ook verschillende gebouwen die worden opgeknapt. Zo zijn Mercado en het Groot Handelshuis net opgeleverd en zijn er plannen om appartementen en een fietsenkelder te maken in de voormalige C&A. Wil je meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad? Ga dan mee met een rondwandeling langs de verschillende binnenstadsprojecten en ontwikkellocaties. Startpunt is de centrale hal in het Forum.