Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

13 augustus 2016

Binnenstadcafé Bussen over West

Op 20 september is er in Het Kasteel een Binnenstadcafé over de nieuwe busroute (en wat annexe is) aan de westkant van de binnenstad. De gemeenteraad stelde eind juni het inrichtingsplan Bussen over West vast. Dit plan gaat over de nieuwe centrumbushaltes op de kop van de Westerhaven en de aanpassingen aan de wegen in het gebied die nodig zijn om de bus hierlangs te laten rijden. Het plan is in samenspraak met belanghebbenden nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De bussen gaan in de binnenstad een andere route rijden omdat de gemeente meer ruimte gaat bieden aan voetgangers en fietsers. Het eerste nu uitgewerkte plan hiervoor is het plan voor de busroute west. Belangstellenden, belanghebbenden kunnen zich in het Binnenstadcafé nader laten informeren over dit ontwerp. Het college van B&W zal daarna het definitieve ontwerp vaststellen.

Binnenstadcafé Busroute Binnenstad West
Het Kasteel (vergaderzaal), Melkweg 1, Groningen
dinsdag 20 september, 19.30 – 21.30 uur.