Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

01 september 2021

B&W neemt aanvullend besluit op omgevingsvergunning en dient nieuw verzoek in bij Raad van State om schorsing op te heffen

Op dinsdag 11 mei heeft de voorzieningen-rechter van de Raad van State, vanwege een juridisch geschil, de vergunning voor de Kattenbrug geschorst. De vergunningsvrije werkzaamheden zijn snel daarna wel weer opgestart. Ook is een omgevingsvergunning met direct bouwrecht verstrekt. Het college van B&W heeft eind augustus een noodzakelijk aanvullend besluit genomen op de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Deze is voorzien van een ruimtelijke afweging (onderbouwing) waaruit blijkt dat de voorgenomen activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen (tot en met 5 augustus), waarbij 5 identieke zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het ontwerpbesluit. Het college van B&W heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente dient op basis van het collegebesluit nu een nieuw verzoek in bij de voorzieningenrechter van de Raad van State om de schorsing van de aanleg van de Kattenbrug op te heffen.

Overigens wordt momenteel doorgewerkt aan de herinrichting van de straten binnen het plangebied, dit betreffen werkzaamheden die vergunningsvrij zijn.

Het besluit en de nota van zienswijzen kunt u hieronder inzien: