Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

02 mei 2017

Concept inrichtingsplan Astraat-Brugstraat-Munnekeholm

Hoe krijgen voetgangers en fietsers in de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm meer ruimte? Hoe komt er een beter verblijfsklimaat en hoe past de inrichting van de openbare ruimte zich daarop aan? Wat zijn de mogelijkheden als de bussen vanaf september anders gaan rijden? Tijdens het Binnenstadcafé dat vandaag plaatsvindt in het gemeentekantoor aan het Zuiderdiep toont de gemeente het concept inrichtingsplan voor deze omgeving. Het is gemaakt op basis van veel samenspraak met omwonenden en betrokkenen.

Meest in het oog springend in het concept inrichtingsplan zijn de aanpassingen aan het wegprofiel. In het gebied gaat de gele steen overheersen. Op de langere stukken van de route is in het midden een rijbaan met een breedte van 3,5 meter, met daarnaast voor drukke momenten een extra ruimte aan beide zijden van een halve meter. De trottoirs worden een stuk breder dan nu het geval is, waardoor meer ruimte ontstaat voor voetgangers en voor verblijf. Aan de kopse kanten van de straten en bij de brug maken verkeersdeelnemers gebruik van dezelfde ruimte.

Het conceptplan geeft verder ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe stadspleinen bij de Akerk en de Munnekeholm. Het ontwerp daarvan volgt later dit jaar. Dat gebeurt – net zoals bij Astraat-Brugstraat-Munnekeholm – samen met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden.

Bij de totstandkoming van het concept inrichtingsplan is steeds gekeken welke lessen geleerd kunnen worden voor andere toekomstige aanpassingen in de binnenstad.

Op 28 juni 2017 is door de gemeenteraad unaniem akkoord gegeven aan het concept inrichtingsplan. Ondertussen wordt druk gewerkt aan het definitief ontwerp. Daarover neemt het college vlak na de zomer een besluit. Wanneer de gemeenteraad ( naar verwachting eind september 2017) akkoord geeft, kan gestart worden met de uitvoering van de plannen, te starten met de Astraat. Begin 2018 volgen dan de Brugstraat en de Munnekeholm.

Herinrichting Astraat, Brugstraat, Munnekeholm from Gemeente Groningen on Vimeo.