Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

18 april 2017

Werkzaamheden centrumhalte gestart op 18 april

Op 18 april staken de wethouders Van Keulen, De Rook en Van der Schaaf op symbolische wijze de eerste schep in de grond voor de nieuw aan te leggen Centrumhalte West. Dit project is het eerste project van vele tientallen projecten die de binnenstad aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker gaan maken.

Het gaat om het eerste uitvoeringsproject in het kader van de binnenstadsaanpak. De werkzaamheden richten zich op de herinrichting van de westelijke binnenstad. Onder de vlag van binnenstad 050 – ruimte voor jou gaat het de komende jaren om de uitvoering van veel projecten die de binnenstad aantrekkelijker, beter bereikbaar en toegankelijker moeten maken. Als rode draad door de plannen geldt dat we meer ruimte willen creëren voor verblijf en beleving. Om die ruimte te creëren laten we bussen vanaf september anders rijden en richten we op een aantal plekken onze straten anders in. Op die manier ontstaat meer ruimte voor voetgangers.

Het werk gebeurt in een aantal fasen. Tot 1 mei vinden vooral voorbereidende werkzaamheden plaats. De aannemer is daarna vooral druk rondom de Eendrachtsbrug en de Hoendiepskade. De volgende fase zal de aanleg van de centrumhalte zelf zijn. Daarna komt de aanpak van de Westerhaven aan de beurt. Uiterlijk 21 juli zijn we ermee klaar.

Hier gaat het om:

  • De aanleg van de nieuwe busroute Westerhaven-Eeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. Hier op deze plek komt de nieuwe centrumhalte West.
  • De bussen rijden straks vanaf september vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe centrumhalte West naar de Westerhaven om vervolgens via de Eeldersingel, Emmaplein en Stationsweg weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation te rijden (en vice versa). De nieuwe busroute doet ook het Gedempte Zuiderdiep aan omdat dit de meeste meerwaarde biedt voor de busreizigers. Ongeveer de helft daarvan heeft een herkomst of bestemming in de binnenstad.
  • De Westerhaven krijgt een vrije busbaan.
  • Bij het ontwerp van de centrumhalte West op de kop van de Aweg is gekozen voor een 30 km/u-inrichting met voldoende ruimte en overzicht voor de voetganger en buspassagier. Er komt hier een langgerekt halte-eiland in het midden met abri’s.
  • Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan. De complexe kruising Eendrachtsbrug wordt versimpeld, door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen, wat een gunstig effect heeft op de doorstroming voor bus én auto. De parkeergarage Westerhaven wordt vanuit noordelijke richting aangereden via de parallelweg naast de busbaan.
  • In september start ook een tweejarige proef met alternatief vervoer. Het gaat daarbij om aanvullend busvervoer vanaf de Centrumhalte West, via Brugstraat naar het Zuiderdiep en bedoeld voor mensen die slecht ter been, of bijvoorbeeld slechtziend zijn.

Definitief Ontwerp nieuwe busroute binnenstad west