Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

17 november 2016

Drie scenario’s voor aanpak brugstraat en omgeving

De eerste contouren van de herinrichtingsplannen voor Astraat, Brugstraat en Munnekeholm worden zichtbaar. In oktober vond een zogenaamde placegame plaats. Een creatief proces waar belanghebbenden en bewoners uit de buurt sámen met gemeentemensen de verschillende belangen, mogelijkheden, wensen en aandachtspunten voor de herintichting met elkaar deelden. Het gaat om de ideale mix tussen verblijven en ontmoeten, werken en ondernemen, fietsen, prettig lopen en slenteren, en bovendien aantrekkelijk en goed toegankelijk. Drie scenario’s (7,4mb) passeren de revue. In de bijgaande projectinformatie ziet en leest u de stand van zaken. In december en januari a.s. wordt het ontwerpproces vervolgd met een aantal bijeenkomsten. In het voorjaar volgen dan een voorlopig plan en bespreking daarvan in het college van B&W. Uitvoering volgt dan vanaf september 2017.