Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

16 november 2016

Definitief Ontwerp nieuwe busroute binnenstad west

Het college heeft het Definitieve Ontwerp voor het plan Bussen over West goedgekeurd. Het is het eerste uitgewerkte plan dat voortkomt uit de Binnenstadsvisie. Het plan gaat over de aanleg van een centrumbushalte op de kop van de Westerhaven/Aweg. De centrumhalte is onderdeel van de nieuwe busroute. Medio 2017 verdwijnen de bussen uit de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm. De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe centrumhalte West naar de Westerhaven om vervolgens via de Eeldersingel, Emmaplein en Stationsweg weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation te rijden (en vice versa). De nieuwe busroute doet ook het Gedempte Zuiderdiep aan omdat dit de meeste meerwaarde biedt voor de busreizigers. Ongeveer de helft daarvan heeft een herkomst of bestemming in de binnenstad.

De Westerhaven krijgt een vrije busbaan, Bij het ontwerp van de centrumhalte West op de kop van de Aweg is gekozen voor een 30 km/u-inrichting met voldoende ruimte en overzicht voor de voetganger en buspassagier. Er komt een langgerekt halte-eiland in het midden met abri’s.
De nadruk wordt hierbij gelegd op de vier haltes, die voor zowel de voetgangers en de bussen goed bereikbaar moeten zijn. De haltes worden verbonden door oversteken tussen de trottoirs en perrons aan de noord- en zuidkant van de A-weg. Deze oversteken zijn goed zichtbaar in de bestrating. Parallelwegen zorgen gelijktijdig voor een goede doorstroming van fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Zie voor een verbeelding en meer informatie bijgaande folder: Bussen over West definitief inrichtingsplan (2,3mb)

Of bezoek de projectpagina’s: ov: herinrichting route eeldersingel/westerhaven/aweg, ov: nieuwe centrumhalte kop westerhaven/aweg, nieuwe route autoverkeer west.