Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

03 februari 2022

Eerste kennissessie LIFE COOL SQUARE was groot succes (English below)

Door de klimaatverandering neemt het risico op overstromingen en hittestress in stedelijk gebied toe. Het project LIFE COOL SQUARE is opgericht om het steenachtige Damsterplein in de stad Groningen om te toveren tot een aantrekkelijke, groene een leefbare omgeving. Wij zijn niet de enige stad die zoekt naar goede oplossingen. Steden over de hele wereld lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Daarom is het belangrijk dat we de kennis met elkaar delen. LIFE COOL SQUARE doet dit tijdens drie kennissessies over verschillende thema’s die te maken hebben met klimaatadaptatie.

De eerste kennissessie vond plaats op 25 januari 2022. Tijdens deze sessie lag de focus op innovatieve technieken om in een stedelijke omgeving hittestress te verminderen en het opslaan en infiltreren van water. Met een hoge opkomst, interessante sprekers en inspirerende voorbeelden, was de kennissessie een groot succes.

Heb je de kennissessie gemist? Geen probleem, je kunt de sessie hier terugkijken.
Let op: omdat het om een Europees project gaat, is de sessie volledig in het Engels.

Hieronder kun je de losse presentaties bekijken:

Interessante links die ter sprake zijn gekomen tijdens de presentatie:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

First knowledge session LIFE COOL SQUARE was a great success

Climate change is increasing the risk of flooding and heat stress in urban areas. The LIFE COOL SQUARE project was established to transform the stony Damsterplein in the city of Groningen into an attractive, green and liveable environment. The city of Groningen is not the only city in search for solutions to make the city cooler and to limit flooding. That is why it is important to share knowledge with each other. LIFE COOL SQUARE will therefor organize three knowledge session on various themes related to climate adaptation.

The first knowledge session took place on January 25, 2022. The session focused on innovative techniques to reduce heat stress and capture and infiltrate water in an urban environment. With a high turnout, interesting speakers and inspiring examples, the knowledge session was a great success.

Did you miss the knowledge session? No worries, you can watch the session here.
You can also take a look at the individual presentations below:

List of useful links that came up during the knowledge session (be aware: most of the links are in Dutch):