Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

13 januari 2022

Plein voor Academie Minerva en ‘Ramblas’ Kattendiep krijgen facelift

De openbare ruimte van het pleintje nabij Academie Minerva en die van de zuidzijde van het Gedempte Kattendiep krijgen een facelift. Deze twee plekken, beide aan de uiteinden van het Gedempte Zuiderdiep, worden groener. Ook komt er meer ruimte voor voetgangers en plek om te verblijven. Dat is in ieder geval het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Academie Minerva
Sinds 2018 rijden er geen bussen meer dwars door het westelijke deel van de binnenstad van Groningen. Hierdoor is ruimte ontstaan om dit deel van de binnenstad een herinrichting te geven met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en verblijf. De Astraat, Brugstraat, Munnekeholm en het Akerkhof zijn inmiddels op deze manier aangepakt. Nu is het de beurt aan de omgeving van Academie Minerva. Het plein voor de school wordt nu vooral in bezit genomen door geparkeerde fietsen. Met het gemaakte voorlopig ontwerp wordt deze plek verandert in een aantrekkelijke verblijfsplek. In plaats van het asfalt komen er gele stenen, wat mooi aansluit op de Munnekeholm. Fietsers die vanaf het Gedempte Zuiderdiep komen, worden straks eerder op de rijbaan geleid, waardoor er onder de bomen aan de noordzijde ruimte komt voor terrassen en een bredere stoep. Op het plein komt een groot plantvak met bijzondere zitelementen, die deels zijn gemaakt van de oude gele stenen uit de binnenstad. Het fietsparkeren wordt verplaatst naar de fietsvakken langs de zijkant van de school.

‘Ramblas’ Kattendiep
Ook aan de zuidzijde van het Gedempte Kattendiep wordt geïnvesteerd in een groenere inrichting van de huidige terrassen en de openbare ruimte er omheen. In 2008/2009 heeft het gebied de huidige invulling gekregen en is het de ‘Ramblas’ gaan heten. Samen met de horecaondernemers is hiervoor nu een plan op hoofdlijnen uitgewerkt. De terrassen krijgen een iets andere opstelling en rondom de terrassen en langs de busbaan komen groene plantvakken. Ook ontstaat er meer ruimte voor kinderen om te spelen en komen er openbare zitplekken. Om wateroverlast als gevolg van hevige regenval te beperken, stelt het college voor om ook gebruik te maken van waterdoorlatende verharding.

Herwinnen openbare ruimte
Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Met beide projecten is weer een stukje openbare ruimte herwonnen, waarmee de leefkwaliteit van de binnenstad weer een impuls krijgt en waardoor het prettiger verblijven wordt.’Door de herinrichting tegelijk met de geplande vervanging van de gele stenen te combineren, zijn de benodigde extra investeringen beperkt. Wanneer de gemeenteraad in februari besluit om dit krediet beschikbaar te stellen, zullen de werkzaamheden vanaf het voorjaar gefaseerd worden uitgevoerd.

Wil je meer weten over de herinrichting van het Minervaplein? Klik dan hier.

Impressie Minervaplein – terrassen met waterdoorlatende verharding onder de bomen