Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

28 maart 2024

Gesprekken over zero-emissiezone in Groningen tijdens informatiebijeenkomst

Op maandag 25 maart 2024 vond er een grote informatiebijeenkomst plaats in het Stadhuis over de zero-emissiezone in Groningen. De bijeenkomst begon met een openingswoord door wethouder Broeksma, gevolgd door een presentatie van de projectleiders. Daarna was er alle ruimte voor vragen en gesprek tijdens een informatiemarkt. Er waren zo’n 75 bezoekers aanwezig.

Onderwerp van het gesprek waren thema’s als het proces rondom de invoering van de zero-emissiezone en het verkeersbesluit, ontheffingen en overgangsregelingen en laadinfrastructuur. Ook was er interesse voor alternatieven als deelmobiliteit en cityhubs. Een verslag van de bijeenkomst, de presentatie, de informatiepanelen en een overzicht van de vragen en antwoorden zijn binnenkort te vinden op groningendoethetzero.nl.

Verkeersbesluit
De komende tijd vinden er nog meer gesprekken plaats over de invoering van de zero-emissiezone. Bijvoorbeeld met de Klankbordgroep Stedelijk Logistiek en met de klankbordgroep vanuit de markt. De uitkomsten van deze gesprekken worden indien mogelijk meegenomen in het verkeersbesluit om de zero-emissiezone in Groningen formeel in te voeren. Ook de bevindingen uit de gesprekken tijdens de informatiebijeenkomst worden – waar dat kan – meegenomen in het verkeersbesluit en ontheffingenbeleid. Het conceptverkeersbesluit en conceptontheffingenbeleid komt waarschijnlijk in de zomer van 2024 ter inzage. Daarna kan iedereen hier gedurende 6 weken op reageren.

Zero-emissiezone
In de binnenstad van Groningen geldt vanaf 1 april 2025 een zero-emissiezone. Nieuwe bedrijfs- en vrachtauto’s die deze zone in willen, moeten vanaf dan uitstootvrij zijn. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling. Hiermee houden we de lucht schoon, beperken we de geluidsoverlast en zorgen we voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s.